„Prietene crescut la oraş ... ca florile în fereastră, prietene ... vreau să te iau de mână, vino să-ţi arăt brazdele veacului ...” - ("Pluguri”, Lucian Blaga)
„... aici este soarele meu, aici sunt prietenii mei ... şi fântânile ... aici orizontul este pe rând: roată, ..., inimă, ... aici, din părinţii părinţilor mei, au zburat treptat zilele ... şi s-au rostit cuvinte ... şi s-au desfrunzit aşteptări ... şi au căzut ploi ... şi au luminat patimi ... şi, la umbra foştilor arbori, fostele frunţi, au vegheat călătoriile orarelor ... ” - ("Răsfrângere în acum”, Cezar Baltag)
“...într-o ţară aşa de frumoasă ... cum să nu-ţi ridici fruntea, ca falnicii strămoşi de odinioară, mândru că poţi spune: “sunt român”! ” - ("România pitorească”, Al. Vlahuţă)
Scopul Asociației


Aflați aici mai multe despre motivele înființării Asociației și ceea ce ne îndrumă activitatea.
Citește mai departe...
Obiectivele Asociației


În vederea atingerii scopului său privind dezvoltarea zonei din Sud şi Sud-Vestul judeţului Bihor...
Citește mai departe...
Activitățile Asociației


În vederea îndeplinirii obiectului său de activitate privind dezvoltarea zonei...
Citește mai departe...
Unde ne găsiți


Vă invităm să ne contactați pentru a afla mai multe și a demara împreună un parteneriat.
Contactați-ne aici...
×

Avertizare

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

În vederea atingerii scopului său privind dezvoltarea zonei din Sud şi Sud-Vestul judeţului Bihor prin elaborarea şi implementarea unei Strategii Integrate de Dezvoltare Locală şi, implicit, prin absorbţia şi gestionarea fondurilor europene nerambursabile aferente sectorului agricol şi spaţiului rural, Asociaţia G.A.L. Euro-Crişana îşi propune să respecte principalele linii de acţiune ale dezvoltării durabile şi anume lupta împotriva sărăciei şi a excluderii sociale, producţia de bunuri şi servicii durabile, dar şi protecţia mediului înconjurător, printre obiectivele Asociaţiei putând fi enumerate:

- cooperarea directă între mediul public, privat şi societatea civilă din localităţile învecinate şi, implicit, asociate, în toate domeniile de activitate, implicând astfel toţi responsabilii politici, sociali şi/sau economici,
- mobilizarea şi angrenarea comunităţilor locale în rezolvarea dificultăţilor actuale prin identificarea problemelor prioritare, a căilor de rezolvare şi a resurselor umane şi materiale disponibile şi necesare, şi, implicit, realizarea unui schimb de experienţă în domenii de interes comun pentru toate localităţile implicate;
- dezvoltarea spiritului de asociere pentru proiecte comune, investirea în astfel de proiecte a resurselor proprii atât ale sectorului public cât şi ale sectorului privat şi, implicit, ale societăţii civile, avându-se în vedere totodată şi avantajele pe care o astfel de cooperare le prezintă, şi anume: profiturile şi riscurile ar fi impărţite în mod echitabil;
- elaborarea şi implemetarea unei strategii integrate de dezvoltare a teritoriului Asociaţiei, având ca punct de plecare nevoile identificate la nivel local şi potenţialul endogen;
- participarea la Programul LEADER, Axa 4 din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, precum şi la toate acţiunile incluse în Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală;
- implementarea proiectelor selectate spre finanţare prin Axa IV LEADER – PNDR, precum şi implementarea tuturor celorlalte proiecte câştigate de către Asociaţie şi finanţate prin alte programe naţionale şi/sau europene;
- sprijin şi consultanţă pentru accesarea de fonduri europene şi naţionale rezervate agriculturii şi dezvoltării mediului rural;
- încurajarea inovării şi modernizarea formelor tradiţionale de know-how sau descoperirea de noi soluţii la problemele rurale persistente;
- sprijinirea valorificării echilibrate a resurselor locale;
- reconstrucţia ecologică şi conservarea ariilor naturale protejate, inclusiv situri Natura 2000;
- protejarea şi îmbunătăţirea patrimoniului local natural şi cultural,
- creşterea conştientizării asupra protecţiei mediului,
- promovarea valorilor tradiţionale, culturale;
- susţinerea acelor iniţiative antreprenoriale care contribuie la dezvoltarea comunităţii locale, realizându-se astfel o diversificare a activităţilor economice care vor genera activităţi multiple şi venituri alternative;
- stimularea investiţiilor şi promovarea serviciilor de specialitate, turism şi resurse regenerabile pentru energie;
- participarea la proiecte de cooperare inter-teritorială, naţională şi internaţională;
- promovarea parteneriatelor publice-private;
- implementarea unor măsuri privind dobândirea de competenţe şi animarea în vederea elaborării şi punerii în aplicare a unei strategii locale de dezvoltare.
- stabilirea criteriilor de selecţie a proiectelor în acord cu priorităţile specifice ale strategiei integrate de dezvoltare locală, precum şi selecţia proiectelor care vor fi finanţate în cadrul programului;
- promovarea principiilor democraţiei, ale statului de drept şi egalităţii de şanse.
Leader
APDRP
Uniunea Europeana
PNDR

Avem 17 vizitatori și nici un membru online

Utilizatori
6
Articole
152
Afișări articole
1632565

Acest site nu reprezintă poziția oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea și coerența acestor informații aparține persoanelor care au inițiat pagina web.
Toate informațiile privind Programele FEADER, LEADER şi PNDR, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării.
Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm

Toate drepturile rezervate Asociația GAL Euro-Crișana 2013. Web Hosting & Design: Quanta | Cloudy | I-Ware | LiquidCore