„Prietene crescut la oraş ... ca florile în fereastră, prietene ... vreau să te iau de mână, vino să-ţi arăt brazdele veacului ...” - ("Pluguri”, Lucian Blaga)
„... aici este soarele meu, aici sunt prietenii mei ... şi fântânile ... aici orizontul este pe rând: roată, ..., inimă, ... aici, din părinţii părinţilor mei, au zburat treptat zilele ... şi s-au rostit cuvinte ... şi s-au desfrunzit aşteptări ... şi au căzut ploi ... şi au luminat patimi ... şi, la umbra foştilor arbori, fostele frunţi, au vegheat călătoriile orarelor ... ” - ("Răsfrângere în acum”, Cezar Baltag)
“...într-o ţară aşa de frumoasă ... cum să nu-ţi ridici fruntea, ca falnicii strămoşi de odinioară, mândru că poţi spune: “sunt român”! ” - ("România pitorească”, Al. Vlahuţă)
Scopul Asociației


Aflați aici mai multe despre motivele înființării Asociației și ceea ce ne îndrumă activitatea.
Citește mai departe...
Obiectivele Asociației


În vederea atingerii scopului său privind dezvoltarea zonei din Sud şi Sud-Vestul judeţului Bihor...
Citește mai departe...
Activitățile Asociației


În vederea îndeplinirii obiectului său de activitate privind dezvoltarea zonei...
Citește mai departe...
Unde ne găsiți


Vă invităm să ne contactați pentru a afla mai multe și a demara împreună un parteneriat.
Contactați-ne aici...
×

Avertizare

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

În vederea îndeplinirii obiectului său de activitate privind dezvoltarea zonei din Sud şi Sud-Vestul judeţului Bihor prin elaborarea şi implementarea unei Strategii Integrate de Dezvoltare Locală şi, implicit, prin absorbţia şi gestionarea fondurilor europene nerambursabile aferente sectorului agricol şi spaţiului rural, Asociaţia G.A.L. Euro-Crişana îşi propune să desfăşoare următoarele activităţi:

- captarea interesului cetăţenilor din zona de Sud şi Sud-Vest a judeţului Bihor în vederea implicării lor active în procesul de reflecţie şi decizie privind dezvoltarea durabilă şi integrată a propriului teritoriu, pe principiul "de jos în sus"; şi, implicit, stimularea spiritului asociativ al cetăţenilor, cu accent special pe persoanele tinere şi femei;
- stabilirea unor direcţii prioritare de activitate şi modul de realizare a acestora, sens în care s-a şi procedat la elaborarea unei Strategii Integrate de Dezvoltare a teritoriului Asociaţiei, ce urmează a fi implementată în perioada 2013-2015;
- identificarea şi implicarea în acţiuni a celor mai activi si performanţi întreprinzători din teritoriu;
- instruirea personalului în vederea elaborării şi implementării unor Strategii integrate de dezvoltare locală şi, implicit, informare aferentă asupra strategiilor elaborate;
- colectarea, analiza şi difuzarea de informaţii privind acţiunile de dezvoltare rurală;
- colectarea, difuzarea şi consolidarea bunelor practici de dezvoltare rurală;
- constituirea şi animarea unor reţele de experţi pentru a facilita schimburile de cunoştinţe şi pentru a susţine punerea în aplicare şi evaluarea politicii de dezvoltare rurală;
- o bogată activitate de depunere a proiectelor pentru investiţii de ansamblu cu un impact major pe plan local – dealtfel asociaţia se înfiinţează pentru a se ocupa în mod special de acest lucru, coordonând aspectele legate de integrarea europeană la nivelul regiunii, sens în care a şi participat la selecţia GAL-urilor prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală PNDR - Axa LEADER.;
- organizarea de întruniri, conferinţe, dezbateri, mese rotunde şi ateliere de lucru;
- organizarea de sesiuni de comunicări pentru prezentarea lucrărilor, studiilor şi strategiilor elaborate;
- crearea unei baze de date despre teritoriul Asociaţiei, care trebuie să conţină informaţii specifice zonei, analizele SWOT pe localităţi;
- conceperea, elaborarea şi implementarea unei strategii privind asigurarea dezvoltării social-economice a teritoriul Asociaţiei pe termen mediul şi lung, precum şi creşterea nivelului de trai al cetăţenilor localităţilor implicate în această asociere, identificarea şi începerea derulării proiectelor comune în acest sens;
- organizarea de schimburi de experienţă şi stagii de formare;
- participare la întrunirile reţelelor interne şi europene;
- editarea de publicaţii proprii;
- stabilirea raporturilor cu alte persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, putând participa la înfiinţarea unor organizaţii în acest domeniu;
- în vederea desfăşurării unei activităţi de calitate se urmăreşte o bună pregătire a resurselor umane, precum şi sporirea numărului de cursuri de instruire în domeniul dezvoltării locale şi regionale pentru persoanele concentrate pe activitatea de accesare şi implementare a programelor finanţate din fonduri europene – se poate încuraja implicarea unor instituţii private (firme de consultanţă) în acest sens pentru a spori calitatea actului de instruire;
- selectarea şi monitorizarea proiectelor, principalele metode prin care se realizează monitorizarea proiectelor aflate în desfăşurare sunt: raportarea periodică, întâlniri cu coordonatorii de proiecte şi deplasări la locul realizării investiţiilor pentru a evalua rezultatele parţiale, etc;
- sprijinirea dezvoltării activităţilor care urmăresc valorificarea potenţialului teritoriului Asociaţiei;
- sprijinirea dezvoltării activtăţilor legate de protecţia mediului înconjurător;
- sprijinirea organizării manifestărilor culturale ale teritoriul Asociaţiei;
- sprijinirea activităţilor pentru dezvoltarea iniţiativei particulare în domeniul agriculturii, a industriei agroalimentare;
- sprijină măsurile şi programele de protecţie socială a populaţiei din teritoriul Asociaţiei;
- înlesnirea accesului la informaţiile referitoare la programele de finanţare şi a posibilităţii accesării de fonduri, precum şi gestionarea lor corespunzătoare;
- realizarea unui parteneriat între diferite segmente ale societăţii române, şi anume: parteneriatul public-privat; parteneriatul administraţiei publice-societatea civilă, etc, parteneriatul public - privat fiind utilizat în definirea şi implementarea politicilor publice de dezvoltare;
- susţinerea iniţiativelor cu un puternic impact regional derulate prin PNDR ca bază de finanţare a proiectelor de dezvoltarea rurală, precum şi crearea unor parteneriate, în acest sens, cu instituţiile financiare internaţionale;
- necesitatea asigurării co-finanţării, crearea unui fond consistent de co-finanţare cu ajutorul căruia s-ar putea depune proiectele pe care şi le propune şi s-ar putea obţine proiecte de investiţii de amploare – rolul co-finanţării este foarte important căci contribuie la responsabilizarea administraţiei publice în legătură cu utilizarea fondurilor obţinute prin depunerea de proiecte;
- activităţi de economie socială;
- în vederea finanţării proiectelor, Asociaţia caută să obţină facilitarea accesului la fondurile nerambursabile din cadrul oricărui program comunitar deschis participării României, etc.
Leader
APDRP
Uniunea Europeana
PNDR

Avem 21 vizitatori și nici un membru online

Utilizatori
6
Articole
152
Afișări articole
1632569

Acest site nu reprezintă poziția oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea și coerența acestor informații aparține persoanelor care au inițiat pagina web.
Toate informațiile privind Programele FEADER, LEADER şi PNDR, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării.
Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm

Toate drepturile rezervate Asociația GAL Euro-Crișana 2013. Web Hosting & Design: Quanta | Cloudy | I-Ware | LiquidCore