„Prietene crescut la oraş ... ca florile în fereastră, prietene ... vreau să te iau de mână, vino să-ţi arăt brazdele veacului ...” - ("Pluguri”, Lucian Blaga)
„... aici este soarele meu, aici sunt prietenii mei ... şi fântânile ... aici orizontul este pe rând: roată, ..., inimă, ... aici, din părinţii părinţilor mei, au zburat treptat zilele ... şi s-au rostit cuvinte ... şi s-au desfrunzit aşteptări ... şi au căzut ploi ... şi au luminat patimi ... şi, la umbra foştilor arbori, fostele frunţi, au vegheat călătoriile orarelor ... ” - ("Răsfrângere în acum”, Cezar Baltag)
“...într-o ţară aşa de frumoasă ... cum să nu-ţi ridici fruntea, ca falnicii strămoşi de odinioară, mândru că poţi spune: “sunt român”! ” - ("România pitorească”, Al. Vlahuţă)
Scopul Asociației


Aflați aici mai multe despre motivele înființării Asociației și ceea ce ne îndrumă activitatea.
Citește mai departe...
Obiectivele Asociației


În vederea atingerii scopului său privind dezvoltarea zonei din Sud şi Sud-Vestul judeţului Bihor...
Citește mai departe...
Activitățile Asociației


În vederea îndeplinirii obiectului său de activitate privind dezvoltarea zonei...
Citește mai departe...
Unde ne găsiți


Vă invităm să ne contactați pentru a afla mai multe și a demara împreună un parteneriat.
Contactați-ne aici...

Comunicat de presă și apel de selecție pentru Măsura 123
Asociația G.A.L. Euro-Crișana
anunţă, conform priorităţilor Planului de Dezvoltare Locală al Asociației selectat spre finanțare prin PNDR - Axa IV LEADER (sesiunea 2012), lansarea în perioada 31 Octombrie – 05 Decembrie 2013 a primei SESIUNI DE CERERI DE PROIECTE pentru MĂSURA 123 din P.N.D.R. "Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere", pentru mai multe informații accesați următoarele link-uri:

Click aici pentru Apelul de selecție in versiune simplificată
Click aici pentru Apelul de selecție in versiune integrală
Click aici pentru Comunicatul de presă
Click aici pentru documentele aferente Măsurii 123
Click aici pentru criteriile de selecție aferente Măsurii 123

Apel de selectieAsociația G.A.L. Euro-Crișana anunţă, conform priorităţilor Planului de Dezvoltare Locală al Asociației selectat spre finanțare prin PNDR - Axa IV LEADER (sesiunea 2012), lansarea în perioada 01 August – 10 Septembrie 2013 a primei SESIUNI DE CERERI DE PROIECTE pentru MĂSURA 112 din P.N.D.R. "Instalarea tinerilor fermieri", pentru mai multe informații accesați următoarele link-uri:


Click aici pentru Apelul de selecție in versiune simplificată
Click aici pentru Apelul de selecție in versiune integrală
Click aici pentru Comunicatul de presă
Click aici pentru documentele aferente Măsurii 112
Click aici pentru criteriile de selecție aferente Măsurii 112

Multumiri

... şi totodata respect pentru cei care, cu tărie şi credinţă, au crezut în proiectul nostru, în ideile noastre de a face ... şi nu doar de a spune ... în idealul de a ridica nivelul de trai atât material cât şi spiritual pe întreg teritoriul Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana;

... tuturor colaboratorilor noştri şi tuturor autorităţilor administraţiilor publice locale implicate în proiectul de dezvoltare durabilă a zonei rurale din Sud şi Sud-Vestul judeţului Bihor, după numele lor aleator şi nu în ordinea importanţei: Tinca, Mădăras, Tulca, Avram -Iancu, Ciumeghiu, Cociuba Mare, Batăr, Olcea ... pentru încrederea ce ne-a fost acordată ... pentru suport şi implicare, elemente fără de care nu am fi reuşit să ajungem în acest stadiu: de a promite şi de a şi face, de a zice şi a înfăptui, de a arăta faptele şi de ale admira ulterior ...

... pentru întreaga şi susţinuta acţiune de implicare a acelor persoane care şi-au dat întregul concurs în conturarea ideilor de înfiinţare a acestui GAL ... pentru crezul lor dezinvolt pe care şi l-au manifestat în ceea ce înseamnă „dezvoltarea rurală durabilă", inspirându-ne calităţi precum seriozitatea, bunul-simţ şi perseverenţa, pe care le considerăm dealtfel ca fiindu-ne un simbol de credinţă şi un portofoliu de morală faţă de ţăranul român, faţă de cetaţeanul român, precum şi faţă de propria noastră fiinţă, conştiinţă şi conduită umană ...

... şi sincere aprecieri pentru felul în care lumea ne-a perceput ... şi deasemenea sincere aprecieri pentru cei ce nu au crezut în noi, dându-ne astfel impulsul necesar pentru a arată că şi în această ţară, în care vorbele sunt mult mai mari decât faptele, se pot înfăptui conlucrări benefice în folosul comunităţilor locale ... şi fără prea multe vorbe ... poate, fără ei, contestatarii noştri, noi toţi cei implicaţi nu eram atât de uniţi în dorinţe, crezuri şi simţiri faţă de idealul nostru comun şi faţă de intreaga suflare din teritoriul G.A.L.-ului ...

... Celui care ne a dat tăria să putem mulţumi, să putem face şi nu doar să ne gândim, să acţionăm şi nu doar să ne dorim, să mergem mai departe şi nu doar să ne poticnim în micile sau marile obstacole care, inevitabil, ne-au îngreunat drumul spre reuşită ... Celui care a fost tot timpul alături de noi, Bunului Dumenezeu ... MULŢUMIRI!

Website nou
PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2007-2013 (PNDR)
FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ (FEADR)

Prezentul site este realizat ca urmare a încheierii contractului de finanţare nr. C431.2021260519749/28.03.2013 între Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit România – Centrul Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Nord-Vest Satu Mare, pe de o parte, şi Asociaţia G.A.L. Euro-Crişana, pe de altă parte, în vederea acordării unui ajutor financiar nerambursabil în condiţiile FEADR – PNDR – Axa IV Leader Măsura 431, Sub-măsura 431.2. "Funcţionarea GAL, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului".
Leader
APDRP
Uniunea Europeana
PNDR

Avem 16 vizitatori și nici un membru online

Utilizatori
5
Articole
152
Afișări articole
685648

Acest site nu reprezintă poziția oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea și coerența acestor informații aparține persoanelor care au inițiat pagina web.
Toate informațiile privind Programele FEADER, LEADER şi PNDR, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării.
Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm

Toate drepturile rezervate Asociația GAL Euro-Crișana 2013. Web Hosting & Design: Quanta | Cloudy | I-Ware | LiquidCore