„Prietene crescut la oraş ... ca florile în fereastră, prietene ... vreau să te iau de mână, vino să-ţi arăt brazdele veacului ...” - ("Pluguri”, Lucian Blaga)
„... aici este soarele meu, aici sunt prietenii mei ... şi fântânile ... aici orizontul este pe rând: roată, ..., inimă, ... aici, din părinţii părinţilor mei, au zburat treptat zilele ... şi s-au rostit cuvinte ... şi s-au desfrunzit aşteptări ... şi au căzut ploi ... şi au luminat patimi ... şi, la umbra foştilor arbori, fostele frunţi, au vegheat călătoriile orarelor ... ” - ("Răsfrângere în acum”, Cezar Baltag)
“...într-o ţară aşa de frumoasă ... cum să nu-ţi ridici fruntea, ca falnicii strămoşi de odinioară, mândru că poţi spune: “sunt român”! ” - ("România pitorească”, Al. Vlahuţă)
×

Avertizare

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

"Fonduri Europene Nerambursabile! ... Dezvoltare Locală! ... Împreună pentru o viaţă mai bună!"

Asociaţia Grup de Acţiune Locală Euro-Crişana (G.A.L.) este o organizaţie română non-profit (fără scop patrimonial), autonomă, neguvernamentală, apolitică şi independentă, constituită ca urmare a asocierii unui număr de opt comune din zona de Sud şi Sud-Vest a judeţului Bihor –Avram-Iancu, Batăr, Cociuba Mare, Ciumeghiu, Mădăras, Olcea, Tulca şi Tinca – cu reprezentanţii sectorului socio-economic şi a societăţii civile din localităţile anterior enunţate, cu scopul de a dezvolta zona avută în discuţie prin elaborarea şi implementarea unei Strategii Integrate de Dezvoltare Locală şi, implicit, prin absorbţia şi gestionarea fondurilor europene nerambursabile aferente sectorului agricol şi spaţiului rural, în deplină concordanţă cu actele normative în vigoare incidente.
Asociaţia este legal constituită încă din luna Aprilie 2012, funcţionarea sa fiind reglementată de dispoziţiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii (cu modificările şi completările ulterioare), precum şi de prevederile tuturor celorlalte acte normative în vigoare incidente, şi nu în ultimul rând de dispoziţiile Actului Constitutiv si ale Statutului aferent, publicate pe acest site atât în forma iniţială cât şi în forma actualizată.
Asociaţia G.A.L. Euro-Crişana este membră în Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală încă din data de 05 Aprilie 2012.
Conform datelor oficiale furnizate de I.N.S. pentru Recensământul Naţional 2002, teritoriul G.A.L. Euro-Crişana se întinde pe o suprafaţă totală de 775,28 km2, având un număr total de 32.311 locuitori şi o densitate de 42 locuitori/km2, impunându-se a se preciza şi faptul că acest teritoriul a fost selectat prin identificarea unor criterii de omogenitate care ţin atât de caracteristicile geografice şi fizice ale zonei, cât şi de cele socio-economice.
Asociaţia G.A.L. Euro-Crişana, în urma participării sale la selecţia Grupurilor de Acţiune Locală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală PNDR - Axa IV LEADER (sesiunea 2012), s-a poziţionat pe locul 37 din 72 de G.A.L.-uri declarate eligibile şi selectate spre finanţare, fiindnominalizată pentru autorizare şi funcţionare, cu un punctaj de 89 de puncte şi cu o valoare eligibilă de 2.850.000 Euro, aspect confirmat de Raportul procedurii de selecţie a Grupurilor de Acţiune Locală, sesiunea 1 Martie – 2 Mai 2012, întocmit de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Comitetul Naţional de Selecţie sub nr. 61395/06.11.2012 şi publicat pe site-ul www.madr.ro la data de 07.11.2012.
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Direcţia Generală de Dezvoltare Rurală – Autoritatea de Management pentru PNDR recunoaşte Asociaţia G.A.L. Euro-Crişana ca şi Grup de Acţiune Locală în data de 17.12.2012 prin emiterea Deciziei de Autorizare nr. 62380 conform căreia Asociaţia poate desfăşura „activităţile specifice implementării Măsurilor 41 – Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală; 421 – Implementarea proiectelor de cooperare şi 431.2 – Funcţionarea Grupului de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului", impunându-se a se preciza şi faptul că Decizia anterior enunţată a fost înlocuită de Decizia de Autorizare nr. 62197/18.03.2013, ca urmare a adresei Asociaţiei înregistrată sub nr. 57/13.03.2013 prin care s-a solicitat MADR-ului – AM PNDR îndreptarea greşelilor constatate şi sesizate în Decizia de Autorizare nr. 62380/17.12.2012 cu privire la numele şi, respectiv, sediul actual al Asociaţiei, precum şi la hotărârile adoptate de instanţa de judecată pe seama G.A.L.-ului.
În vederea asigurării funcţionării Asociaţiei Grup de Acţiune Locală Euro-Crişana, precum şi a dobândirii de competenţe şi animării teritoriului Asociaţiei, în calitate sa de beneficiară a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală PNDR - Axa IV LEADER (sesiunea 2012) şi recunoscută de către Autoritatea de Management prin Decizii de Autorizare, G.A.L. Euro-Crişana a încheiat cu Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit România – Centrul Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Nord-Vest Satu Mare contractul de finanţare nr. C431.2021260519749/28.03.2013, conform dispoziţiilor FEADR – PNDR – Axa IV Leader Măsura 431, Sub-măsura 431.2. "Funcţionarea GAL, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului".
În continuare, în vederea abordării descrierii (aparent teoretice şi formale) a Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana, am considerat necesar ca, pentru o prezentare de impact, să procedăm la formularea răspunsurilor aferente a trei întrebări elementare, şi anume:

1.1. De ce această siglă?!

SOARE ... VIAŢĂ ... ÎNCEPUT ...

"Bea cineva sau nu ... izvorul curge"

Părintele Galeriu Constantin

Am ales această siglă ca reprezentaţie pentru Asociaţia Grup de Acţiune Locală Euro-Crişana deoarece am considerat cu tărie că, aşa cum şi motivul întemeierii sale a fost unul dătător de speranţe şi de VIAŢĂ în zona rurală din Sud şi Sud-Vestul judeţului Bihor, și sigla trebuie să reprezinte, cu convingere şi, totodată, cu CREDINŢĂ, că ÎNCEPUTUL dezvoltării noastre este unul real, sigur ... convins.
Și astfel, precum numele Asociaţiei este unul sugestiv –
Asociaţia Grup de Acţiune Locală Euro-Crişana ↔ asocierea unui grup de acţiune locală format din reprezentanţi ai mediului public şi privat care militează pentru dezvoltarea durabilă, prin fonduri europene nerambursabile, a zonei de Sud şi Sud-Vest a judeţului Bihor, situată în regiunea Crişana şi, implicit, în Sud-Estul Europei
– am considerat necesar ca şi sigla G.A.L.-ului Euro-Crişana să conțină câteva elemente unice care au fost concepute pentru a promova o imagine unitară, în realizarea sa ţinându-se cont de o serie de aspecte, foarte importante pentru noi dealtfel, şi anume:
pe de o parte, cunoscut fiind faptul că satul românesc înseamnă izvor de cultură şi de energie atât pentru întreg neamul nostru creştinesc cât şi pentru întreaga respiraţie umană, fie ea şi de la oraş ... NOI am considerat, încă de la data înfiinţării Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana, că nu putem trece pe drumul vieţii, chiar dacă ea este uşoară sau grea, fără să ÎNCEPEM a spera în îmbunătăţirea ei ... şi această îmbunătăţire, în concepţia noastră, porneşte de la sat ... şi oamenii lui...
pe de altă parte, deşi pentru noi toţi este vădit faptul că oriunde ne-am orienta în această lume spinoasă dăm de probleme care, poate câteodată, ne apasă prea tare pentru a crede că le mai putem rezolva şi că vom ajunge la un liman dătător de speranţe ... totuşi NOI CREDEM ... şi pentru NOI acest liman este LUMINA LUI DUMNEZEU - "SOARELE", la care cu toţii sperăm că într o bună zi va răsări şi pe „uliţa noastră" ... şi SE POATE ca, ÎMPREUNĂ, să facem ca acest răsărit să fie un izvor pentru toţi, din care, cum spunea Părintele Galeriu "bea cineva sau nu ... curge";
în aceeaşi ordine de idei, evidenţiem şi faptul că biserica a fost întotdeauna energia vie a ţinuturilor rurale, leagănul formării noastre ca entitate şi popor, a fost cea care la durere şi răstrişte a ţinut sufletele oamenilor calde ... precum razele de soare ... ce coboară ca şi o aură asupra coroanei acesteia ... NOI nu am uitat nici un moment că tot ceea ce suntem acum se datorează străbunilor noştri, care au luptat din greu cu toate încercările sociale şi istorice, pentru ca noi cei de acum să putem SPERA, să putem CREDE şi să putem TRĂI o viaţă, la care ei doar au visat ... În numele lor, şi în numele tuturor acelora care încă mai cred în SUFLETUL de la sat, NOI ... comunele AVRAM-IANCU, CIUMEGHIU, BATĂR, COCIUBA MARE, MĂDĂRAS, OLCEA, TULCA şi TINCA ... avem marea datorie să ne unim DRUMURILE ... să mergem într-un singur sens ... într-o singură idee ... într-un singur loc ... IZVORUL dătător de viaţă ... drum pe care îl putem parcurge doar cu convingerea că tot ceea ce este bun ne va ajuta, iar răul va sta doar ca o umbră ce se va uita la noi şi va ofta că este neputincios ...

1.2. De ce culoarea verde?!
„Dacă nu știi să recunoști iarba după verde și apa după sete, atunci nu-i va fi nimănui dor de tine."
Nichita Stanescu

Am ales culoarea verde întrucât, conform studiilor de specialitate realizate în legătură cu semnificaţia culorilor, aceasta este culoarea naturii, simbolizând fertilitatea, armonia şi prospeţimea. Ba chiar mai mult, culoarea verde are o corespondenţă puternică emoţională cu noţiunea de siguranţă. Se spune că persoana care-l poartă e înclinată să ia iniţiative cu efect de linişte, bună dispoziţie, relaxare, meditaţie, echilibru, siguranţă, verdele facilitând astfel deconectarea nervoasă şi exprimând concentrare, siguranţă, introspecţie. Aşadar culoarea verde sugerează stabilitate şi rezistenţă, fiind cea mai relaxantă culoare pentru ochiul uman. În heraldică (disciplină auxiliară istoriei, care se ocupă cu studiul stemelor statale) verdele indică bunăstare şi speranţă, iar în trafic este culoarea care permite libera trecere. Ba chiar mai mult, se impune să subliniem şi faptul că verdele este o culoare excelentă pentru realizări financiare, fiind deci culoarea prosperității. Important de ştiut este şi faptul că, în conformitate cu literatura de specialitate în domeniu, verdele este culoarea potrivită hainelor ce trebuie îmbrăcate chiar şi atunci când se dă un interviu pentru angajare.
Şi astfel verdele ales de noi ... împreună cu NĂDEJDEA în a crea un nou drum de dezvoltare culturală şi economică rurală în zona de Sud şi Sud-Vest a judeţului Bihor, creează un simbol ... creează o legendă despre care vrem să se vorbească şi peste mulţi ani de acum încolo ... VERDE ... este LIBER şi este IUBIRE ... şi liberi şi cu iubire, NOI am ales să lucrăm în acest proiect de dezvoltare, liberi şi fără umbre, deoarece sperăm că lumina lui DUMNEZEU - "SOARELE" să se uite la noi ... ca nişte lumânări în odaia mică de la ţară, mică dar mare pentru cei care, odinioară, trăiau în ea şi se rugau ca dimineaţa să le aducă răsăritul în geam ... începând o nouă zi ... un nou ÎNCEPUT ...

1.3. De ce noi?!

Am lăsat la urmă această întrebare, deoarece considerăm că, în urma celor menţionate anterior, se pot da mai multe răspunsuri, fără a încerca însă să ne facem o reclamă proprie ... NOI ... spunem doar că nu EU, nu TU ... ci doar ÎMPREUNĂ vom încerca să ne croim drumul ... să ni-l luminăm ... să ni-l bătătorim cu sudoare şi devotament ... pentru tot ceea ce înseamnă dezvoltarea satului în zona de Sud şi Sud-Vest a judeţului Bihor ... pentru păstrarea culturii acestuia şi a credinţei neamului ... pentru mângâierea frunţilor obosite şi "mâncate de sudoare" ... sperând în acest sens să fim "OBLIGAŢI" să privim ZÂMBETE ... să vedem MULŢUMIRE ... în sufletele celor care au sperat până acum, dar au rămas doar cu speranţa ... în inimile celor care au vrut până acum, dar nu au putut ... în VIAŢA acelora care până acum nu au avut-o aşa cum ar trebui să o aibă orice om LIBER ... "VERDE" ... şi desigur, EUROPEAN ...
Împreună cu ei, NOI ne vom dărui şi ne vom lipi dezideratelor acestora ... ca VERDELE să fie verde şi pentru ei ... ca SOARELE să răsară şi pe „uliţele lor" ... ca APA din izvor să curgă şi pentru copiii lor ... şi să îi facem să guste din acest izvor ... astfel încât oboseala frunţilor lor să aibă un rost ... rost care, cu siguranţă, se va simţi atât în economia zonei ... cât şi, cu siguranţă, ... şi considerăm ca e cel mai important ... un ROST care se va simţi în INIMILE LOR ...
... iar răspunsul nostru este ... pentru că NOI VREM ... şi doar ... ÎMPREUNĂ VOM REUŞI ... PENTRU O VIAŢĂ MAI BUNĂ!!!


Download:
ACT-CONSTITUTIV-final-actualizat-listat.doc 16-Apr-2013 10:01 145K
Plan-de-dezvoltare-locala-GAL_Euro-Crisana.pdf 16-Apr-2013 10:03 276M
STATUTUL-final-actualizat.doc 16-Apr-2013 10:01 245K
Leader
APDRP
Uniunea Europeana
PNDR

Avem 19 vizitatori și nici un membru online

Utilizatori
6
Articole
152
Afișări articole
1494932

Acest site nu reprezintă poziția oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea și coerența acestor informații aparține persoanelor care au inițiat pagina web.
Toate informațiile privind Programele FEADER, LEADER şi PNDR, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării.
Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm

Toate drepturile rezervate Asociația GAL Euro-Crișana 2013. Web Hosting & Design: Quanta | Cloudy | I-Ware | LiquidCore