„Prietene crescut la oraş ... ca florile în fereastră, prietene ... vreau să te iau de mână, vino să-ţi arăt brazdele veacului ...” - ("Pluguri”, Lucian Blaga)
„... aici este soarele meu, aici sunt prietenii mei ... şi fântânile ... aici orizontul este pe rând: roată, ..., inimă, ... aici, din părinţii părinţilor mei, au zburat treptat zilele ... şi s-au rostit cuvinte ... şi s-au desfrunzit aşteptări ... şi au căzut ploi ... şi au luminat patimi ... şi, la umbra foştilor arbori, fostele frunţi, au vegheat călătoriile orarelor ... ” - ("Răsfrângere în acum”, Cezar Baltag)
“...într-o ţară aşa de frumoasă ... cum să nu-ţi ridici fruntea, ca falnicii strămoşi de odinioară, mândru că poţi spune: “sunt român”! ” - ("România pitorească”, Al. Vlahuţă)
Proiect: ”Funcţionarea Grupului de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului”, finanţat prin contractului de finanţare nr. C431.2021260519749/28.03.2013, încheiat între APDRP – CRPDRP N-V 6 Satu Mare şi Asociaţia G.A.L. Euro-Crişana, în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală, cuprinsă în "Planul de dezvoltare locală al Asociaţiei Grup de Acţiune Locală Euro-Crişana, județul Bihor" .

 

Nr. Crt

Obiectul achiziţiei

Codul CPV

Valoarea estimată fără TVA

(lei si euro)

Procedura aplicată

Data estimată pentru începerea procedurii

Data estimată pentru finalizarea procedurii

Componenta a

ANUL I (2014)

 1.

Furnizare echipamente IT şi electronice

 

30213100-6

Computere portabile;

38652120-7 Videoproiectoare;

30232130-4

Imprimante grafice color;

38650000-6 Echipament fotografic;

30121410-0 Telefoane cu fax;

30200000-1 Echipament şi accesorii pentru computer;

42964000-1 Echipament de birotică;

 

Cap. II

 

67.785 lei

15.000 euro

 

Cumpărare directă

August

2014

Decembrie 2014

 2.

Furnizare produse de mobilier, electrocasnice şi echipamente PSI

 

39000000-2 Mobilă (inclusiv mobilă de birou), accesorii de mobilier, aparate de uz casnic (exclusiv dispozitive de iluminat) şi produse de curăţat;

 

35111000-5 Echipament de stingere a incendiilor;

44621100-0 Radiatoare;

Cap. II

 

18.076 lei

4.000 euro

 

Cumpărare directă

Iulie

2014

August 2014

 3.

Furnizare active necorporale (softuri pentru calculatoare)

48000000-8 Pachete software şi sisteme informatice;

 

Cap. II

 

11.298 lei

2.500 euro

 

Cumpărare directă

Iulie

2014

August 2014

 4.

Furnizare active necorporale (Programul de contabilitate SAGA C.)

 

48443000-5 Pachete software pentru contabilitate;

Cap. II

451,9 lei

100 euro

 

Cumpărare directă

Ianuarie

2014

Februarie

2014

 5.

Furnizare consumabile (hârtie, tonere, birotică etc)

22800000-8 Registre, registre contabile, clasoare, formulare şi alte articole imprimate de papetărie din hârtie sau din carton;

30125110-5 Toner pentru imprimantele laser/faxuri;

42964000-1 Echipament de birotică;

Cap. II

 

9.038 lei

2.000 euro

 

Cumpărare directă

Februarie

2014

Martie

2014

 6.

Servicii de auditare

79212100-4 Servicii de auditare financiară;

Cap. III

 

14.000 lei

3.098,03 euro

 

Cumpărare directă

Ianuarie 2014

Februarie

2014

 7.

Servicii de revizuire contabilă (cenzor)

79212500-8 Servicii de revizuire contabilă

Cap. III

 

4.000 lei

885,15 euro

 

Cumpărare directă

Septembrie 2014

Octombrie 2014

 8.

Servicii de întretinere a echipamentului informatic

 

50312000-5 Repararea şi intreţinerea echipamentului

informatic;

Cap. III

 

2.400 lei

531 euro

Cumpărare directă

Iunie

2014

Iunie

2014

Componenta b

ANUL I (2014)

 9.

Servicii de instruire a angajaților și liderilor locali

79632000-3 Servicii de formare a personalului

79633000-0 Servicii de perfecţionare a personalului

805 00000-9 Servicii de formare

Cap. I

 

58.747 lei 13.000 euro

Cumpărare directă

Noiembrie

2014

Decembrie

2014

 10.

Servicii de realizare de studii

793 11200-9 Servicii de realizare de studii

Cap. I

 

58.747 lei 13.000 euro

Cumpărare directă

Noiembrie

2014

Decembrie

2014

 11.

Furnizare produse informative şi de promovare

 

39294100-0 Produse informative şi de promovare

Cap. III

 

22.000 lei

4.819 euro

Cumpărare directă

 

Februarie

2014

Februarie

2014

 12.

Servicii de gazduire şi de întretinere site WWW (World Wide Web)

72415000-2 Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web)

Cap. III

 

4.000 Lei

885,15 euro

Cumpărare directă

Ianuarie 2014

Februarie 2014

 13.

Servicii de publicitate (presa scrisă și online )

79341000-6 Servicii de publicitate

Cap. III

 

14.000 Lei

3.098 euro

Cumpărare directă

Ianuarie 2014

Februarie 2014


Intocmit:
Manager proiect
Nan Anca Ioana

Reprezentant legal:
Presedinte
COTRĂU MARIUS

L.S. Data: 06.01.2014

Proiect: ”Funcţionarea Grupului de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului”, finanţat prin contractului de finanţare nr. C431.2021260519749/28.03.2013, încheiat între APDRP – CRPDRP N-V 6 Satu Mare şi Asociaţia G.A.L. Euro-Crişana, în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală, cuprinsă în "Planul de dezvoltare locală al Asociaţiei Grup de Acţiune Locală Euro-Crişana, județul Bihor"

 

Nr. Crt

Obiectul achiziţiei

Codul CPV

Valoarea estimată fără TVA

(lei si euro)

Procedura aplicată

Data estimată pentru începerea procedurii

Data estimată pentru finalizarea procedurii

Componenta a

ANUL I (2013)

 1.

Furnizare echipamente IT şi electronice

 

30213100-6

Computere portabile;

38652120-7 Videoproiectoare;

30232130-4

Imprimante grafice color;

38650000-6 Echipament fotografic;

30121410-0 Telefoane cu fax;

30200000-1 Echipament şi accesorii pentru computer;

42964000-1 Echipament de birotică;

 

Cap. II

 

67.785 lei

15.000 euro

 

Cumpărare directă

Mai

2013

Noiembrie 2013

 2.

Furnizare produse de mobilier, electrocasnice şi echipamente PSI

 

39000000-2 Mobilă (inclusiv mobilă de birou), accesorii de mobilier, aparate de uz casnic (exclusiv dispozitive de iluminat) şi produse de curăţat;

 

35111000-5 Echipament de stingere a incendiilor;

44621100-0 Radiatoare;

 

Cap. II

 

18.076 lei

4.000 euro

 

Cumpărare directă

Mai

2013

Noiembrie 2013

 3.

Furnizare active necorporale

48000000-8 Pachete software şi sisteme informatice;

 

Cap. II

 

11.298 lei

2.500 euro

 

Cumpărare directă

Mai

2013

Noiembrie 2013

 4.

Furnizare consumabile (hârtie, tonere, birotică etc)

22800000-8 Registre, registre contabile, clasoare, formulare şi alte articole imprimate de papetărie din hârtie sau din carton;

30125110-5 Toner pentru imprimantele laser/faxuri;

42964000-1 Echipament de birotică;

 

Cap. II

 

20.336 lei

4.500 euro

 

Cumpărare directă

Aprilie 2013

Noiembrie 2013

 5.

Servicii de auditare

79212100-4 Servicii de auditare financiară;

Cap. III

 

7.000 lei

1.549 euro

 

/ 1 cerere de plată

 

Cumpărare directă

Mai 2013

Noiembrie 2013

 6.

Servicii de întretinere a echipamentului informatic

 

50312000-5 Repararea şi intreţinerea echipamentului

informatic;

Cap. III

 

12.201 lei

2.700 euro

 

Cumpărare directă

Iunie 2013

Noiembrie 2013

Componenta b

ANUL I (2013)

 7.

Servicii de instruire a personalului

79632000-3 Servicii de formare a personalului

79633000-0 Servicii de perfecţionare a personalului

Cap. I

 

22.595 lei

5.000 euro

 

Cumpărare directă

Noiembrie 2013

Decembrie 2013

 8.

Furnizare produse informative şi de promovare

 

39294100-0 Produse informative şi de promovare

Cap. III

 

1.600 lei

354,06 euro

 

Cumpărare directă

Aprilie 2013

Decembrie 2013

 9.

Furnizare produse informative şi de promovare

 

39294100-0 Produse informative şi de promovare

Cap. III

 

6.900 lei

1.526,88 euro

 

Cumpărare directă

Septembrie 2013

Noiembrie 2013

 10.

Servicii de realizare, gazduire şi de întretinere site WWW (World Wide Web)

72413000-8 Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web)

72415000-2 Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web)

Cap. IV

 

4.294 lei

950 euro

Cumpărare directă

Aprilie 2013

Septembrie 2013


Intocmit:
Manager proiect
Nan Anca Ioana

Reprezentant legal:
Presedinte
COTRĂU MARIUS

L.S. Data 24.04.2013


Acest site nu reprezintă poziția oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea și coerența acestor informații aparține persoanelor care au inițiat pagina web.
Toate informațiile privind Programele FEADER, LEADER şi PNDR, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării.
Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm

Toate drepturile rezervate Asociația GAL Euro-Crișana 2013. Web Hosting & Design: Quanta | Cloudy | I-Ware | LiquidCore