„Prietene crescut la oraş ... ca florile în fereastră, prietene ... vreau să te iau de mână, vino să-ţi arăt brazdele veacului ...” - ("Pluguri”, Lucian Blaga)
„... aici este soarele meu, aici sunt prietenii mei ... şi fântânile ... aici orizontul este pe rând: roată, ..., inimă, ... aici, din părinţii părinţilor mei, au zburat treptat zilele ... şi s-au rostit cuvinte ... şi s-au desfrunzit aşteptări ... şi au căzut ploi ... şi au luminat patimi ... şi, la umbra foştilor arbori, fostele frunţi, au vegheat călătoriile orarelor ... ” - ("Răsfrângere în acum”, Cezar Baltag)
“...într-o ţară aşa de frumoasă ... cum să nu-ţi ridici fruntea, ca falnicii strămoşi de odinioară, mândru că poţi spune: “sunt român”! ” - ("România pitorească”, Al. Vlahuţă)
×

Avertizare

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ (F.E.A.D.R.)
PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ (P.N.D.R.)
AXA IV LEADER - MĂSURA 41 ”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”
SUB-MĂSURA 411 ”Creşterea competivităţii sectoarelor agricol şi forestier”
ANUNŢ
LANSARE APEL DE SELECŢIE PENTRU
MĂSURA 112 ”INSTALAREA TINERILOR FERMIERI”

Subscrisa Asociaţia Grup de Acţiune Locală Euro-Crişana (G.A.L.), cu sediul în comuna Tinca, sat Tinca str. Republicii nr. 36, cod postal 417595, judeţul Bihor, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., site: www.gal-eurocrisana.ro, identificată prin C.I.F. 30040180, reprezentată prin preşedinte Cotrău Marius, în calitate de parteneriat public-privat constituit, în baza O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii (cu modificările şi completările ulterioare), ca urmare a asocierii unui număr de 8 comune din zona de Sud şi Sud-Vest a judeţului Bihor – Avram-Iancu, Batăr, Cociuba Mare, Ciumeghiu, Mădăras, Olcea, Tulca şi Tinca – cu reprezentanţii sectorului socio-economic şi a societăţii civile din localităţile anterior enunţate, cu scopul de a dezvolta zona anterior evidenţiată prin elaborarea şi implementarea unei strategii integrate de dezvoltare locală şi, implicit, prin absorbţia şi gestionarea fondurilor europene nerambursabile aferente sectorului agricol şi spaţiului rural, în deplină concordanţă cu actele normative în vigoare incidente, prin prezenta, anunţă, conform priorităţilor Planului de Dezvoltare Locală al Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana (cu modificările şi completările ulterioare), lansarea în perioada 09 Aprilie 2015 – 20 Aprilie 2015 a celei de a șaptea SESIUNE DE CERERI DE PROIECTE pentru MĂSURA 112 din P.N.D.R. ”Instalarea tinerilor fermieri”, astfel:

1. DATA PUBLICĂRII: 09.04.2015
2. MĂSURA LANSATĂ PRIN APELUL DE SELECŢIE – CU TIPURI DE BENEFICIARI ELIGIBILI: MĂSURA 112 ”Instalarea tinerilor fermieri”.
Beneficiarii eligibili sunt fermierii în vârstă de până la 40 de ani (neîmpliniţi la data depunerii Cererii de Finanţare), persoane fizice sau juridice care practică în principal activităţi agricole şi a căror exploataţie agricolă:
- are o dimensiune economică cuprinsă între 6 şi 40 UDE1;
- este situată pe teritoriul Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana, care se întinde pe raza următoarelor comune din judeţul Bihor: Avram-Iancu, Batăr, Cociuba Mare, Ciumeghiu, Mădăras, Olcea, Tulca şi Tinca;
- este înregistrată în Registrul Unic de Identificare – APIA şi Registrul Agricol.
3. FONDUL DISPONIBIL ALOCAT ÎN ACEASTĂ SESIUNE: 240.000 Euro;
4. SUMA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de 40.000 Euro/exploataţie, plafonul minim fiind de 12.000 Euro/exploataţie.
5. DATA LIMITĂ DE PRIMIRE A PROIECTELOR: 20.04.2015, orele 15.00;
6. LOCUL DEPUNERII PROIECTELOR: la sediul Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana – comuna Tinca, sat Tinca str. Republicii nr. 36, cod postal 417595, judeţul Bihor *(în incinta Căminului Cultural al com. Tinca, etaj 1);
7. INFORMAŢII DETALIATE PRIVIND ACCESAREA ŞI DERULAREA MĂSURII 112 sunt cuprinse în Fişa Măsurii din PNDR şi în Ghidul Solicitantului în vigoare la momentul lansării prezentului Apel de Selecţie, disponibile pe site-ul Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (fosta Agenţie de Plaţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit – www.apdrp.ro) sau M.A.D.R. (www.madr.ro), cât şi în Fişa Măsurii din Planul de Dezvoltare Locală al Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana selectat spre finanţare prin P.N.D.R. - Axa IV LEADER (sesiunea 2012), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în celelalte acte aferente disponibile pe site-ul Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana (www.gal-eurocrisana.ro).
8. ATENȚIE: În ceea ce privește implementarea contractelor de finanțare aferente Măsurii 112 lansate de Asociația G.A.L. Euro-Crișana în condițiile anterior evidențiate, trebuie avut în vedere faptul că beneficiarul are obligația de a depune prima cerere de plată în maximum 10 zile de la data semnării contractului de finanțare, iar depunerea celei de a doua cereri de plată se va realiza cu respectarea termenului de 30.09.2015 aferent depunerii ultimei cereri de plată în cadrul PNDR 2007 – 2013 și, implicit, a îndeplinirii tuturor acțiunilor prevăzute în Planul de Afaceri, inclusiv prin demonstrarea atât a faptului că dimensiunea fermei a crescut cu minimum 4 UDE de la data aprobării deciziei individuale de acordare a acestuia cât și a faptului că, cel puţin 30% din sprijinul acordat va fi investit pentru realizarea conformităţii cu standardele comunitare, modernizarea şi dezvoltarea exploataţiei. În caz contrar, conform adresei MADR – DGDR - AM PNDR nr. 78278/18.03.2015 ” ... în situația contractelor de finanțare care nu se vor derula corespunzător și nu se vor finaliza, există riscul rezilierii unilaterale de către AFIR și se va constitui debit total pentru întreaga sumă aferentă proiectului, iar sumele acordate anterior vor fi recuperate în integralitate, fapt pe care beneficiarii trebuie să îl cunoască și să și-l asume.”
9. DATE DE CONTACT pentru informaţii suplimentare: la sediul Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana, din comuna Tinca, sat Tinca str. Republicii nr. 36, cod postal 417595, judeţul Bihor *(în incinta Căminului Cultural al com. Tinca, etaj 1), telefon: 0770243297, 0742084483, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; program de lucru cu publicul: Luni-Vineri, în intervalul orar: 09.00 – 15.00.
10. Disponibilitatea unei variante electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a INFORMAŢIILOR DETALIATE AFERENTE MĂSURII 112 LANSATE: la sediul Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana, din comuna Tinca, sat Tinca str. Republicii nr. 36, cod postal 417595, judeţul Bihor *(în incinta Căminului Cultural al com. Tinca, etaj 1); în intervalul orar: 09.00 – 15.00.

Manager poiect, Anca Nan
FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ (F.E.A.D.R.)
PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ (P.N.D.R.)
AXA IV LEADER - MĂSURA 41 ”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”
SUB-MĂSURA 411 ”Creşterea competivităţii sectoarelor agricol şi forestier”
ANUNŢ
LANSARE APEL DE SELECŢIE PENTRU
MĂSURA 112 ”INSTALAREA TINERILOR FERMIERI”

Subscrisa Asociaţia Grup de Acţiune Locală Euro-Crişana (G.A.L.), cu sediul în comuna Tinca, sat Tinca str. Republicii nr. 36, cod postal 417595, judeţul Bihor, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., site: www.gal-eurocrisana.ro, identificată prin C.I.F. 30040180, reprezentată prin preşedinte Cotrău Marius, în calitate de organizaţie constituită, în baza O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii (cu modificările şi completările ulterioare), ca urmare a asocierii unui număr de 8 comune din zona de Sud şi Sud-Vest a judeţului Bihor – Avram-Iancu, Batăr, Cociuba Mare, Ciumeghiu, Mădăras, Olcea, Tulca şi Tinca – cu reprezentanţii sectorului socio-economic şi a societăţii civile din localităţile anterior enunţate, cu scopul de a dezvolta zona avută în discuţie prin elaborarea şi implementarea unei strategii integrate de dezvoltare locală şi, implicit, prin absorbţia şi gestionarea fondurilor europene nerambursabile aferente sectorului agricol şi spaţiului rural, în deplină concordanţă cu actele normative în vigoare incidente, prin prezenta, anunţă, conform priorităţilor Planului de Dezvoltare Locală al Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana (cu modificările şi completările ulterioare), lansarea în perioada 09 Aprilie 2015 – 20 Aprilie 2015 a celei de a șaptea SESIUNE DE CERERI DE PROIECTE pentru MĂSURA 112 din P.N.D.R. ”Instalarea tinerilor fermieri”, astfel:

1. NUMĂRUL DE REFERINŢĂ AL SESIUNII de CERERE DE PROIECTE: Sesiunea nr. 3/2015 Măsura 112, aviz C.D.R.J. Satu Mare _____/_________________
2. DATA LANSĂRII APELULUI DE SELECŢIE: 09.04.2015
3. DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A PROIECTELOR: 20.04.2015, orele 15.00;
4. LOCUL ŞI INTERVALUL ORAR ÎN CARE SE POT DEPUNE PROIECTELE: la sediul Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana – comuna Tinca, sat Tinca str. Republicii nr. 36, cod postal 417595, judeţul Bihor *(în incinta Căminului Cultural al com. Tinca, etaj 1); în intervalul orar: 09.00 – 15.00;
5. FONDUL DISPONIBIL ALOCAT ÎN ACEASTĂ SESIUNE: 240.000 Euro;
6. SUMA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de 40.000 Euro, această sumă regăsindu-se în Strategia de Dezvoltare Locală elaborată de Asociaţia G.A.L. Euro-Crişana şi selectată spre finanţare prin P.N.D.R. - Axa IV LEADER (sesiunea 2012), cu modificările şi completările ulterioare, plafonul minim fiind de 12.000 Euro/exploataţie.
7. VALOAREA TOTALĂ A UNUI PROIECT, conform Fişei Măsurii 112 din Planul de Dezvoltare Locală al Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana selectat spre finanţare prin P.N.D.R. - Axa IV LEADER (sesiunea 2012), cu modificările şi completările ulterioare, este de maxim 40.000 Euro/exploataţie, iar plafonul minim de 12.000 Euro/exploataţie.
8. MODELUL DE DECLARAŢIE prin care beneficiarul se angajează să raporteze către Asociaţia G.A.L. Euro-Crişana toate plăţile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de AFIR (fost APDRP) către beneficiar se află publicat pe site-ul Asociaţiei la meniul ”Investiţii Finanţate” – sub-meniul ”Măsurile Finanţate” – ”Măsura 112”, impunându-se a se preciza faptul că raportarea se va realiza, după primirea de la CRFIR (fost CRPDRP) a Notificării beneficiarului cu privire la aprobarea plăţii, în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii.
9. MODALITATEA DE ANUNŢARE A REZULTATULUI PROCESULUI DE SELECŢIE (notificarea solicitanţilor, publicarea Raportului de Selecţie). Rezultatul procedurii de selecţie va fi consemnat în cadrul Raportului de Selecţie Final care va fi publicat pe site-ul Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana, www.gal-eurocrisana.ro, solicitanţii urmând a fi notificaţi şi în scris asupra eligibilităţii/neeligibilităţii proiectelor depuse, precum şi pentru selecţia lor.
10. DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE pe care trebuie să le conţină dosarul cererii de finanţare aferent Măsurii 112 finanţate prin Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana trebuie să fie în conformitate cu cerinţele Fişei Măsurii din PNDR şi ale Ghidului Solicitantului în vigoare la momentul lansării prezentului Apel de Selecţie, dar şi cu Fişa Măsurii din Planul de Dezvoltare Locală al G.A.L.-ului (cu modificările şi completările ulterioare) ce se regăseşte pe site-ul Asociaţiei la meniul ”Investiţii Finanţate” – sub-meniul ”Măsurile Finanţate” – ”Măsura 112”, unde se regăsesc dealtfel şi documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării în baza criteriilor de selecţie locale. În aceeaşi ordine de idei, recomandăm solicitanţilor să consulte şi site-ul www.apdrp.ro - ”Investiţii PNDR” - ”Măsura 112”.
11. CERINŢELE DE CONFORMITATE ŞI ELIGIBILITATE pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul: proiectele propuse spre finanţare trebuie să corespundă obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana şi să fie implementate pe teritoriul G.A.L.-ului, impunându-li-se, totodată, îndeplinirea cerinţelor de conformitate şi eligibilitate menţionate atât în cuprinsul Fişei Măsurii din PNDR şi în Ghidul Solicitantului în vigoare la momentul lansării prezentului Apel de Selecţie, disponibile pe site-ul Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (fosta Agenţie de Plaţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit – www.apdrp.ro) sau M.A.D.R. (www.madr.ro), cât şi în Fişa Măsurii din Planul de Dezvoltare Locală al G.A.L.-ului Euro-Crişana selectat spre finanţare prin P.N.D.R. - Axa IV LEADER (sesiunea 2012), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei aferente disponibile pe site-ul Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana (www.gal-eurocrisana.ro).
ATENȚIE:
În ceea ce privește implementarea contractelor de finanțare aferente Măsurii 112 lansate de Asociația G.A.L. Euro-Crișana în condițiile anterior evidențiate, trebuie avut în vedere faptul că beneficiarul are obligația de a depune prima cerere de plată în maximum 10 zile de la data semnării contractului de finanțare, iar depunerea celei de a doua cereri de plată se va realiza cu respectarea termenului de 30.09.2015 aferent depunerii ultimei cereri de plată în cadrul PNDR 2007 – 2013 și, implicit, a îndeplinirii tuturor acțiunilor prevăzute în Planul de Afaceri, inclusiv prin demonstrarea atât a faptului că dimensiunea fermei a crescut cu minimum 4 UDE de la data aprobării deciziei individuale de acordare a acestuia cât și a faptului că, cel puţin 30% din sprijinul acordat va fi investit pentru realizarea conformităţii cu standardele comunitare, modernizarea şi dezvoltarea exploataţiei. În caz contrar, conform adresei MADR – DGDR - AM PNDR nr. 78278/18.03.2015 ” ... în situația contractelor de finanțare care nu se vor derula corespunzător și nu se vor finaliza, există riscul rezilierii unilaterale de către AFIR și se va constitui debit total pentru întreaga sumă aferentă proiectului, iar sumele acordate anterior vor fi recuperate în integralitate, fapt pe care beneficiarii trebuie să îl cunoască și să și-l asume.”
12. COMPONENŢA COMITETULUI DE SELECŢIE al ASOCIAŢIEI G.A.L. EURO-CRIŞANA se prezintă astfel: un total de 7 membri titulari – din care 29% reprezintă partenerii publici; 57% partenerii privaţi şi 14% O.N.G.-urile – fiecare membru titular având şi câte un supleant, tabelul cu componenţa Comitetului de Selecţie se regăseşte în cuprinsul Planului de Dezvoltare Locală al Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana selectat spre finanţare prin P.N.D.R. - Axa IV LEADER (sesiunea 2012) publicat pe site-ul Asociaţiei, www.gal-eurocrisana.ro.
13. PROCEDURA DE SELECŢIE APLICATĂ DE COMITETUL DE SELECŢIE al ASOCIAŢIEI G.A.L. EURO-CRIŞANA, precum şi CRITERIILE DE SELECŢIE (cele din Ghidul Solicitantului postat pe site www.apdrp.ro şi cele locale) cu punctajele aferente şi, acolo unde este cazul, punctajul minim pentru selectarea unui proiect şi criteriile de departajare ale proiectelor cu acelaşi punctaj se regăsesc pe site-ul Asociaţiei la meniul ”Informaţii Utile” – sub-meniul ”Proceduri de lucru” şi, respectiv, la meniul ”Investiţii Finanţate” – sub-meniul ”Măsurile Finanţate” – ”Măsura 112”.
14. DATA ŞI MODUL DE ANUNŢARE A REZULTATELOR: Anunţarea rezultatelor evaluărilor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecţie Final al Comitetului de Selecţie al Asociaţiei Grup de Acţiune Locală Euro-Crişana, care va notifica prin intermediul paginii de internet www.gal-eurocrisana.ro dar şi în scris pe toti solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediul G.A.L.-ului Euro-Crişana (Raportul de Selecţie Intermediar). Contestaţiile privind rezultatele procesului de selecţie vor fi depuse, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, la sediul Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana, în comuna Tinca, sat Tinca str. Republicii nr. 36, cod postal 417595, judeţul Bihor *(în incinta Căminului Cultural al com. Tinca, etaj 1). După rezolvarea contestaţiilor (concluzionată prin Raportul de Contestaţii) se va proceda la anunţarea rezultatelor finale (Raportului de Selecţie Final), pe site şi prin notificare în scris către solicitanţi.
15. DATE DE CONTACT ale ASOCIAŢIEI G.A.L. EURO-CRIŞANA unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate, inclusiv programul de lucru: comuna Tinca, sat Tinca str. Republicii nr. 36, cod postal 417595, judeţul Bihor *(în incinta Căminului Cultural al com. Tinca, etaj 1), telefon: 0770243297, 0742084483, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; program de lucru cu publicul: Luni-Vineri, în intervalul orar: 09.00 – 15.00.
FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ (F.E.A.D.R.)
PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ (P.N.D.R.)
AXA IV LEADER - MĂSURA 41 ”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”
SUB-MĂSURA 411 ”Creşterea competivităţii sectoarelor agricol şi forestier”

ANUNŢ
PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE PENTRU
MĂSURA 112 ”INSTALAREA TINERILOR FERMIERI”

Subscrisa Asociaţia Grup de Acţiune Locală Euro-Crişana (G.A.L.), cu sediul în comuna Tinca, sat Tinca str. Republicii nr. 36, cod postal 417595, judeţul Bihor, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., site: www.gal-eurocrisana.ro, identificată prin C.I.F. 30040180, reprezentată prin preşedinte Cotrău Marius, în calitate de parteneriat public-privat constituit, în baza O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii (cu modificările şi completările ulterioare), ca urmare a asocierii unui număr de 8 comune din zona de Sud şi Sud-Vest a judeţului Bihor – Avram-Iancu, Batăr, Cociuba Mare, Ciumeghiu, Mădăras, Olcea, Tulca şi Tinca – cu reprezentanţii sectorului socio-economic şi a societăţii civile din localităţile anterior enunţate, cu scopul de a dezvolta zona anterior evidenţiată prin elaborarea şi implementarea unei strategii integrate de dezvoltare locală şi, implicit, prin absorbţia şi gestionarea fondurilor europene nerambursabile aferente sectorului agricol şi spaţiului rural, în deplină concordanţă cu actele normative în vigoare incidente, prin prezenta, anunţă, conform priorităţilor Planului de Dezvoltare Locală al Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana (cu modificările şi completările ulterioare), prelungirea celei de a șasea SESIUNE DE CERERI DE PROIECTE pentru MĂSURA 112 din P.N.D.R. ”Instalarea tinerilor fermieri”, organizată în perioada 16.03.2015 - 26.03.2015, astfel:

1. DATA PUBLICĂRII: 26.03.2015
2. MĂSURA LANSATĂ PRIN APELUL DE SELECŢIE – CU TIPURI DE BENEFICIARI ELIGIBILI: MĂSURA 112 ”Instalarea tinerilor fermieri”.
Beneficiarii eligibili sunt fermierii în vârstă de până la 40 de ani (neîmpliniţi la data depunerii Cererii de Finanţare), persoane fizice sau juridice care practică în principal activităţi agricole şi a căror exploataţie agricolă:
- are o dimensiune economică cuprinsă între 6 şi 40 UDE1;
- este situată pe teritoriul Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana, care se întinde pe raza următoarelor comune din judeţul Bihor: Avram-Iancu, Batăr, Cociuba Mare, Ciumeghiu, Mădăras, Olcea, Tulca şi Tinca;
- este înregistrată în Registrul Unic de Identificare – APIA şi Registrul Agricol.
3. FONDUL DISPONIBIL ALOCAT ÎN ACEASTĂ SESIUNE: 280.000 Euro;
4. SUMA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de 40.000 Euro/exploataţie, plafonul minim fiind de 12.000 Euro/exploataţie.
5. DATA LIMITĂ DE PRIMIRE A PROIECTELOR: 03.04.2015, orele 15.00;
6. LOCUL DEPUNERII PROIECTELOR: la sediul Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana – comuna Tinca, sat Tinca str. Republicii nr. 36, cod postal 417595, judeţul Bihor *(în incinta Căminului Cultural al com. Tinca, etaj 1);
7. INFORMAŢII DETALIATE PRIVIND ACCESAREA ŞI DERULAREA MĂSURII 112 sunt cuprinse în Fişa Măsurii din PNDR şi în Ghidul Solicitantului în vigoare la momentul lansării prezentului Apel de Selecţie, disponibile pe site-ul Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (fosta Agenţie de Plaţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit – www.apdrp.ro) sau M.A.D.R. (www.madr.ro), cât şi în Fişa Măsurii din Planul de Dezvoltare Locală al Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana selectat spre finanţare prin P.N.D.R. - Axa IV LEADER (sesiunea 2012), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în celelalte acte aferente disponibile pe site-ul Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana (www.gal-eurocrisana.ro).
8. ATENȚIE: În ceea ce privește implementarea contractelor de finanțare aferente Măsurii 112 lansate de Asociația G.A.L. Euro-Crișana în condițiile anterior evidențiate, trebuie avut în vedere faptul că beneficiarul are obligația de a depune prima cerere de plată în maximum 10 zile de la data semnării contractului de finanțare, iar depunerea celei de a doua cereri de plată se va realiza cu respectarea termenului de 30.09.2015 aferent depunerii ultimei cereri de plată în cadrul PNDR 2007 – 2013 și, implicit, a îndeplinirii tuturor acțiunilor prevăzute în Planul de Afaceri, inclusiv prin demonstrarea atât a faptului că dimensiunea fermei a crescut cu minimum 4 UDE de la data aprobării deciziei individuale de acordare a acestuia cât și a faptului că, cel puţin 30% din sprijinul acordat va fi investit pentru realizarea conformităţii cu standardele comunitare, modernizarea şi dezvoltarea exploataţiei. În caz contrar, conform adresei MADR – DGDR - AM PNDR nr. 78278/18.03.2015 ”... în situația contractelor de finanțare care nu se vor derula corespunzător și nu se vor finaliza, există riscul rezilierii unilaterale de către AFIR și se va constitui debit total pentru întreaga sumă aferentă proiectului, iar sumele acordate anterior vor fi recuperate în integralitate, fapt pe care beneficiarii trebuie să îl cunoască și să și-l asume.”
9. DATE DE CONTACT pentru informaţii suplimentare: la sediul Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana, din comuna Tinca, sat Tinca str. Republicii nr. 36, cod postal 417595, judeţul Bihor *(în incinta Căminului Cultural al com. Tinca, etaj 1), telefon: 0770243297, 0742084483, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; program de lucru cu publicul: Luni-Vineri, în intervalul orar: 09.00 – 15.00.
10. Disponibilitatea unei variante electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a INFORMAŢIILOR DETALIATE AFERENTE MĂSURII 112 LANSATE: la sediul Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana, din comuna Tinca, sat Tinca str. Republicii nr. 36, cod postal 417595, judeţul Bihor *(în incinta Căminului Cultural al com. Tinca, etaj 1); în intervalul orar: 09.00 – 15.00.
FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ (F.E.A.D.R.)
PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ (P.N.D.R.)
AXA IV LEADER - MĂSURA 41 ”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”
SUB-MĂSURA 411 ”Creşterea competivităţii sectoarelor agricol şi forestier”

ANUNŢ
PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE PENTRU
MĂSURA 112 ”INSTALAREA TINERILOR FERMIERI”

Subscrisa Asociaţia Grup de Acţiune Locală Euro-Crişana (G.A.L.), cu sediul în comuna Tinca, sat Tinca str. Republicii nr. 36, cod postal 417595, judeţul Bihor, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., site: www.gal-eurocrisana.ro, identificată prin C.I.F. 30040180, reprezentată prin preşedinte Cotrău Marius, în calitate de organizaţie constituită, în baza O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii (cu modificările şi completările ulterioare), ca urmare a asocierii unui număr de 8 comune din zona de Sud şi Sud-Vest a judeţului Bihor – Avram-Iancu, Batăr, Cociuba Mare, Ciumeghiu, Mădăras, Olcea, Tulca şi Tinca – cu reprezentanţii sectorului socio-economic şi a societăţii civile din localităţile anterior enunţate, cu scopul de a dezvolta zona avută în discuţie prin elaborarea şi implementarea unei strategii integrate de dezvoltare locală şi, implicit, prin absorbţia şi gestionarea fondurilor europene nerambursabile aferente sectorului agricol şi spaţiului rural, în deplină concordanţă cu actele normative în vigoare incidente, prin prezenta, anunţă, conform priorităţilor Planului de Dezvoltare Locală al Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana (cu modificările şi completările ulterioare), prelungirea celei de a șasea SESIUNE DE CERERI DE PROIECTE pentru MĂSURA 112 din P.N.D.R. ”Instalarea tinerilor fermieri”, organizată în perioada 16.03.2015 – 26.03.2015, astfel:

1. NUMĂRUL DE REFERINŢĂ AL SESIUNII de CERERE DE PROIECTE: Sesiunea nr. 2/2015 Măsura 112, aviz C.D.R.J. Satu Mare _____/_________________
2. DATA LANSĂRII APELULUI DE SELECŢIE: 16.03.2015
3. DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A PROIECTELOR: 03.04.2015, orele 15.00;
4. LOCUL ŞI INTERVALUL ORAR ÎN CARE SE POT DEPUNE PROIECTELE: la sediul Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana – comuna Tinca, sat Tinca str. Republicii nr. 36, cod postal 417595, judeţul Bihor *(în incinta Căminului Cultural al com. Tinca, etaj 1); în intervalul orar: 09.00 – 15.00;
5. FONDUL DISPONIBIL ALOCAT ÎN ACEASTĂ SESIUNE: 280.000 Euro;
6. SUMA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de 40.000 Euro, această sumă regăsindu-se în Strategia de Dezvoltare Locală elaborată de Asociaţia G.A.L. Euro-Crişana şi selectată spre finanţare prin P.N.D.R. - Axa IV LEADER (sesiunea 2012), cu modificările şi completările ulterioare, plafonul minim fiind de 12.000 Euro/exploataţie.
7. VALOAREA TOTALĂ A UNUI PROIECT, conform Fişei Măsurii 112 din Planul de Dezvoltare Locală al Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana selectat spre finanţare prin P.N.D.R. - Axa IV LEADER (sesiunea 2012), cu modificările şi completările ulterioare, este de maxim 40.000 Euro/exploataţie, iar plafonul minim de 12.000 Euro/exploataţie.
8. MODELUL DE DECLARAŢIE prin care beneficiarul se angajează să raporteze către Asociaţia G.A.L. Euro-Crişana toate plăţile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de AFIR (fost APDRP) către beneficiar se află publicat pe site-ul Asociaţiei la meniul ”Investiţii Finanţate” – sub-meniul ”Măsurile Finanţate” – ”Măsura 112”, impunându-se a se preciza faptul că raportarea se va realiza, după primirea de la CRFIR (fost CRPDRP) a Notificării beneficiarului cu privire la aprobarea plăţii, în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii.
9. MODALITATEA DE ANUNŢARE A REZULTATULUI PROCESULUI DE SELECŢIE (notificarea solicitanţilor, publicarea Raportului de Selecţie). Rezultatul procedurii de selecţie va fi consemnat în cadrul Raportului de Selecţie Final care va fi publicat pe site-ul Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana, www.gal-eurocrisana.ro, solicitanţii urmând a fi notificaţi şi în scris asupra eligibilităţii/neeligibilităţii proiectelor depuse, precum şi pentru selecţia lor.
10. DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE pe care trebuie să le conţină dosarul cererii de finanţare aferent Măsurii 112 finanţate prin Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana trebuie să fie în conformitate cu cerinţele Fişei Măsurii din PNDR şi ale Ghidului Solicitantului în vigoare la momentul lansării prezentului Apel de Selecţie, dar şi cu Fişa Măsurii din Planul de Dezvoltare Locală al G.A.L.-ului (cu modificările şi completările ulterioare) ce se regăseşte pe site-ul Asociaţiei la meniul ”Investiţii Finanţate” – sub-meniul ”Măsurile Finanţate” – ”Măsura 112”, unde se regăsesc dealtfel şi documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării în baza criteriilor de selecţie locale. În aceeaşi ordine de idei, recomandăm solicitanţilor să consulte şi site-ul www.apdrp.ro - ”Investiţii PNDR” - ”Măsura 112”.
11. CERINŢELE DE CONFORMITATE ŞI ELIGIBILITATE pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul: proiectele propuse spre finanţare trebuie să corespundă obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana şi să fie implementate pe teritoriul G.A.L.-ului, impunându-li-se, totodată, îndeplinirea cerinţelor de conformitate şi eligibilitate menţionate atât în cuprinsul Fişei Măsurii din PNDR şi în Ghidul Solicitantului în vigoare la momentul lansării prezentului Apel de Selecţie, disponibile pe site-ul Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (fosta Agenţie de Plaţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit – www.apdrp.ro) sau M.A.D.R. (www.madr.ro), cât şi în Fişa Măsurii din Planul de Dezvoltare Locală al G.A.L.-ului Euro-Crişana selectat spre finanţare prin P.N.D.R. - Axa IV LEADER (sesiunea 2012), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei aferente disponibile pe site-ul Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana (www.gal-eurocrisana.ro).

ATENȚIE:
În ceea ce privește implementarea contractelor de finanțare aferente Măsurii 112 lansate de Asociația G.A.L. Euro-Crișana în condițiile anterior evidențiate, trebuie avut în vedere faptul că beneficiarul are obligația de a depune prima cerere de plată în maximum 10 zile de la data semnării contractului de finanțare, iar depunerea celei de a doua cereri de plată se va realiza cu respectarea termenului de 30.09.2015 aferent depunerii ultimei cereri de plată în cadrul PNDR 2007 – 2013 și, implicit, a îndeplinirii tuturor acțiunilor prevăzute în Planul de Afaceri, inclusiv prin demonstrarea atât a faptului că dimensiunea fermei a crescut cu minimum 4 UDE de la data aprobării deciziei individuale de acordare a acestuia cât și a faptului că, cel puţin 30% din sprijinul acordat va fi investit pentru realizarea conformităţii cu standardele comunitare, modernizarea şi dezvoltarea exploataţiei. În caz contrar, conform adresei MADR – DGDR - AM PNDR nr. 78278/18.03.2015 ”... în situația contractelor de finanțare care nu se vor derula corespunzător și nu se vor finaliza, există riscul rezilierii unilaterale de către AFIR și se va constitui debit total pentru întreaga sumă aferentă proiectului, iar sumele acordate anterior vor fi recuperate în integralitate, fapt pe care beneficiarii trebuie să îl cunoască și să și-l asume.”
12. COMPONENŢA COMITETULUI DE SELECŢIE al ASOCIAŢIEI G.A.L. EURO-CRIŞANA se prezintă astfel: un total de 7 membri titulari – din care 29% reprezintă partenerii publici; 57% partenerii privaţi şi 14% O.N.G.-urile – fiecare membru titular având şi câte un supleant, tabelul cu componenţa Comitetului de Selecţie se regăseşte în cuprinsul Planului de Dezvoltare Locală al Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana selectat spre finanţare prin P.N.D.R. - Axa IV LEADER (sesiunea 2012) publicat pe site-ul Asociaţiei, www.gal-eurocrisana.ro.
13. PROCEDURA DE SELECŢIE APLICATĂ DE COMITETUL DE SELECŢIE al ASOCIAŢIEI G.A.L. EURO-CRIŞANA, precum şi CRITERIILE DE SELECŢIE (cele din Ghidul Solicitantului postat pe site www.apdrp.ro şi cele locale) cu punctajele aferente şi, acolo unde este cazul, punctajul minim pentru selectarea unui proiect şi criteriile de departajare ale proiectelor cu acelaşi punctaj se regăsesc pe site-ul Asociaţiei la meniul ”Informaţii Utile” – sub-meniul ”Proceduri de lucru” şi, respectiv, la meniul ”Investiţii Finanţate” – sub-meniul ”Măsurile Finanţate” – ”Măsura 112”.
14. DATA ŞI MODUL DE ANUNŢARE A REZULTATELOR: Anunţarea rezultatelor evaluărilor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecţie Final al Comitetului de Selecţie al Asociaţiei Grup de Acţiune Locală Euro-Crişana, care va notifica prin intermediul paginii de internet www.gal-eurocrisana.ro dar şi în scris pe toti solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediul G.A.L.-ului Euro-Crişana (Raportul de Selecţie Intermediar). Contestaţiile privind rezultatele procesului de selecţie vor fi depuse, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, la sediul Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana, în comuna Tinca, sat Tinca str. Republicii nr. 36, cod postal 417595, judeţul Bihor *(în incinta Căminului Cultural al com. Tinca, etaj 1). După rezolvarea contestaţiilor (concluzionată prin Raportul de Contestaţii) se va proceda la anunţarea rezultatelor finale (Raportului de Selecţie Final), pe site şi prin notificare în scris către solicitanţi.
15. DATE DE CONTACT ale ASOCIAŢIEI G.A.L. EURO-CRIŞANA unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate, inclusiv programul de lucru: comuna Tinca, sat Tinca str. Republicii nr. 36, cod postal 417595, judeţul Bihor *(în incinta Căminului Cultural al com. Tinca, etaj 1), telefon: 0770243297, 0742084483, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; program de lucru cu publicul: Luni-Vineri, în intervalul orar: 09.00 – 15.00.
FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ (F.E.A.D.R.)
PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ (P.N.D.R.)
AXA IV LEADER - MĂSURA 41 ”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”
SUB-MĂSURA 411 ”Creşterea competivităţii sectoarelor agricol şi forestier”
ANUNŢ
LANSARE APEL DE SELECŢIE PENTRU
MĂSURA 112 ”INSTALAREA TINERILOR FERMIERI”

Subscrisa Asociaţia Grup de Acţiune Locală Euro-Crişana (G.A.L.), cu sediul în comuna Tinca, sat Tinca str. Republicii nr. 36, cod postal 417595, judeţul Bihor, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., site: www.gal-eurocrisana.ro, identificată prin C.I.F. 30040180, reprezentată prin preşedinte Cotrău Marius, în calitate de parteneriat public-privat constituit, în baza O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii (cu modificările şi completările ulterioare), ca urmare a asocierii unui număr de 8 comune din zona de Sud şi Sud-Vest a judeţului Bihor – Avram-Iancu, Batăr, Cociuba Mare, Ciumeghiu, Mădăras, Olcea, Tulca şi Tinca – cu reprezentanţii sectorului socio-economic şi a societăţii civile din localităţile anterior enunţate, cu scopul de a dezvolta zona anterior evidenţiată prin elaborarea şi implementarea unei strategii integrate de dezvoltare locală şi, implicit, prin absorbţia şi gestionarea fondurilor europene nerambursabile aferente sectorului agricol şi spaţiului rural, în deplină concordanţă cu actele normative în vigoare incidente, prin prezenta, anunţă, conform priorităţilor Planului de Dezvoltare Locală al Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana (cu modificările şi completările ulterioare), lansarea în perioada 16 Martie 2015 – 26 Martie 2015 a celei de a șasea SESIUNE DE CERERI DE PROIECTE pentru MĂSURA 112 din P.N.D.R. ”Instalarea tinerilor fermieri”, astfel:

1. DATA PUBLICĂRII: 16.03.2015
2. MĂSURA LANSATĂ PRIN APELUL DE SELECŢIE – CU TIPURI DE BENEFICIARI ELIGIBILI: MĂSURA 112 ”Instalarea tinerilor fermieri”.
Beneficiarii eligibili sunt fermierii în vârstă de până la 40 de ani (neîmpliniţi la data depunerii Cererii de Finanţare), persoane fizice sau juridice care practică în principal activităţi agricole şi a căror exploataţie agricolă:
- are o dimensiune economică cuprinsă între 6 şi 40 UDE1;
- este situată pe teritoriul Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana, care se întinde pe raza următoarelor comune din judeţul Bihor: Avram-Iancu, Batăr, Cociuba Mare, Ciumeghiu, Mădăras, Olcea, Tulca şi Tinca;
- este înregistrată în Registrul Unic de Identificare – APIA şi Registrul Agricol.
3. FONDUL DISPONIBIL ALOCAT ÎN ACEASTĂ SESIUNE: 280.000 Euro;
4. SUMA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de 40.000 Euro/exploataţie, plafonul minim fiind de 12.000 Euro/exploataţie.
5. DATA LIMITĂ DE PRIMIRE A PROIECTELOR: 26.03.2015, orele 15.00;
6. LOCUL DEPUNERII PROIECTELOR: la sediul Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana – comuna Tinca, sat Tinca str. Republicii nr. 36, cod postal 417595, judeţul Bihor *(în incinta Căminului Cultural al com. Tinca, etaj 1);
7. INFORMAŢII DETALIATE PRIVIND ACCESAREA ŞI DERULAREA MĂSURII 112 sunt cuprinse în Fişa Măsurii din PNDR şi în Ghidul Solicitantului în vigoare la momentul lansării prezentului Apel de Selecţie, disponibile pe site-ul Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (fosta Agenţie de Plaţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit – www.apdrp.ro) sau M.A.D.R. (www.madr.ro), cât şi în Fişa Măsurii din Planul de Dezvoltare Locală al Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana selectat spre finanţare prin P.N.D.R. - Axa IV LEADER (sesiunea 2012), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în celelalte acte aferente disponibile pe site-ul Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana (www.gal-eurocrisana.ro).
8. ATENȚIE: În ceea ce privește implementarea contractelor de finanțare aferente Măsurii 112 lansate de Asociația G.A.L. Euro-Crișana în condițiile anterior evidențiate, trebuie avut în vedere faptul că beneficiarul are obligația de a depune prima cerere de plată în maximum 10 zile de la data semnării contractului de finanțare, iar depunerea celei de a doua cereri de plată se va realiza cu respectarea termenului de 30.09.2015 aferent depunerii ultimei cereri de plată în cadrul PNDR 2007 – 2013 și, implicit, a îndeplinirii tuturor acțiunilor prevăzute în Planul de Afaceri, inclusiv prin demonstrarea atât a faptului că dimensiunea fermei a crescut cu minimum 4 UDE de la data aprobării deciziei individuale de acordare a acestuia cât și a faptului că, cel puţin 30% din sprijinul acordat va fi investit pentru realizarea conformităţii cu standardele comunitare, modernizarea şi dezvoltarea exploataţiei.
9. DATE DE CONTACT pentru informaţii suplimentare: la sediul Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana, din comuna Tinca, sat Tinca str. Republicii nr. 36, cod postal 417595, judeţul Bihor *(în incinta Căminului Cultural al com. Tinca, etaj 1), telefon: 0770243297, 0742084483, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; program de lucru cu publicul: Luni-Vineri, în intervalul orar: 09.00 – 15.00.
10. Disponibilitatea unei variante electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a INFORMAŢIILOR DETALIATE AFERENTE MĂSURII 112 LANSATE: la sediul Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana, din comuna Tinca, sat Tinca str. Republicii nr. 36, cod postal 417595, judeţul Bihor *(în incinta Căminului Cultural al com. Tinca, etaj 1); în intervalul orar: 09.00 – 15.00.

Manager poiect, Anca Nan
FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ (F.E.A.D.R.)
PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ (P.N.D.R.)
AXA IV LEADER - MĂSURA 41 ”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”
SUB-MĂSURA 411 ”Creşterea competivităţii sectoarelor agricol şi forestier”
ANUNŢ
LANSARE APEL DE SELECŢIE PENTRU
MĂSURA 112 ”INSTALAREA TINERILOR FERMIERI”

Subscrisa Asociaţia Grup de Acţiune Locală Euro-Crişana (G.A.L.), cu sediul în comuna Tinca, sat Tinca str. Republicii nr. 36, cod postal 417595, judeţul Bihor, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., site: www.gal-eurocrisana.ro, identificată prin C.I.F. 30040180, reprezentată prin preşedinte Cotrău Marius, în calitate de organizaţie constituită, în baza O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii (cu modificările şi completările ulterioare), ca urmare a asocierii unui număr de 8 comune din zona de Sud şi Sud-Vest a judeţului Bihor – Avram-Iancu, Batăr, Cociuba Mare, Ciumeghiu, Mădăras, Olcea, Tulca şi Tinca – cu reprezentanţii sectorului socio-economic şi a societăţii civile din localităţile anterior enunţate, cu scopul de a dezvolta zona avută în discuţie prin elaborarea şi implementarea unei strategii integrate de dezvoltare locală şi, implicit, prin absorbţia şi gestionarea fondurilor europene nerambursabile aferente sectorului agricol şi spaţiului rural, în deplină concordanţă cu actele normative în vigoare incidente, prin prezenta, anunţă, conform priorităţilor Planului de Dezvoltare Locală al Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana (cu modificările şi completările ulterioare), lansarea în perioada 16 Martie 2015 – 26 Martie 2015 a celei de a șasea SESIUNE DE CERERI DE PROIECTE pentru MĂSURA 112 din P.N.D.R. ”Instalarea tinerilor fermieri”, astfel:

1. NUMĂRUL DE REFERINŢĂ AL SESIUNII de CERERE DE PROIECTE: Sesiunea nr. 2/2015 Măsura 112, aviz C.D.R.J. Satu Mare _____/_________________
2. DATA LANSĂRII APELULUI DE SELECŢIE: 16.03.2015
3. DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A PROIECTELOR: 26.03.2015, orele 15.00;
4. LOCUL ŞI INTERVALUL ORAR ÎN CARE SE POT DEPUNE PROIECTELE: la sediul Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana – comuna Tinca, sat Tinca str. Republicii nr. 36, cod postal 417595, judeţul Bihor *(în incinta Căminului Cultural al com. Tinca, etaj 1); în intervalul orar: 09.00 – 15.00;
5. FONDUL DISPONIBIL ALOCAT ÎN ACEASTĂ SESIUNE: 280.000 Euro;
6. SUMA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de 40.000 Euro, această sumă regăsindu-se în Strategia de Dezvoltare Locală elaborată de Asociaţia G.A.L. Euro-Crişana şi selectată spre finanţare prin P.N.D.R. - Axa IV LEADER (sesiunea 2012), cu modificările şi completările ulterioare, plafonul minim fiind de 12.000 Euro/exploataţie.
7. VALOAREA TOTALĂ A UNUI PROIECT, conform Fişei Măsurii 112 din Planul de Dezvoltare Locală al Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana selectat spre finanţare prin P.N.D.R. - Axa IV LEADER (sesiunea 2012), cu modificările şi completările ulterioare, este de maxim 40.000 Euro/exploataţie, iar plafonul minim de 12.000 Euro/exploataţie.
8. MODELUL DE DECLARAŢIE prin care beneficiarul se angajează să raporteze către Asociaţia G.A.L. Euro-Crişana toate plăţile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de AFIR (fost APDRP) către beneficiar se află publicat pe site-ul Asociaţiei la meniul ”Investiţii Finanţate” – sub-meniul ”Măsurile Finanţate” – ”Măsura 112”, impunându-se a se preciza faptul că raportarea se va realiza, după primirea de la CRFIR (fost CRPDRP) a Notificării beneficiarului cu privire la aprobarea plăţii, în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii.
9. MODALITATEA DE ANUNŢARE A REZULTATULUI PROCESULUI DE SELECŢIE (notificarea solicitanţilor, publicarea Raportului de Selecţie). Rezultatul procedurii de selecţie va fi consemnat în cadrul Raportului de Selecţie Final care va fi publicat pe site-ul Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana, www.gal-eurocrisana.ro, solicitanţii urmând a fi notificaţi şi în scris asupra eligibilităţii/neeligibilităţii proiectelor depuse, precum şi pentru selecţia lor.
10. DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE pe care trebuie să le conţină dosarul cererii de finanţare aferent Măsurii 112 finanţate prin Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana trebuie să fie în conformitate cu cerinţele Fişei Măsurii din PNDR şi ale Ghidului Solicitantului în vigoare la momentul lansării prezentului Apel de Selecţie, dar şi cu Fişa Măsurii din Planul de Dezvoltare Locală al G.A.L.-ului (cu modificările şi completările ulterioare) ce se regăseşte pe site-ul Asociaţiei la meniul ”Investiţii Finanţate” – sub-meniul ”Măsurile Finanţate” – ”Măsura 112”, unde se regăsesc dealtfel şi documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării în baza criteriilor de selecţie locale. În aceeaşi ordine de idei, recomandăm solicitanţilor să consulte şi site-ul www.apdrp.ro - ”Investiţii PNDR” - ”Măsura 112”.
11. CERINŢELE DE CONFORMITATE ŞI ELIGIBILITATE pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul: proiectele propuse spre finanţare trebuie să corespundă obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana şi să fie implementate pe teritoriul G.A.L.-ului, impunându-li-se, totodată, îndeplinirea cerinţelor de conformitate şi eligibilitate menţionate atât în cuprinsul Fişei Măsurii din PNDR şi în Ghidul Solicitantului în vigoare la momentul lansării prezentului Apel de Selecţie, disponibile pe site-ul Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (fosta Agenţie de Plaţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit – www.apdrp.ro) sau M.A.D.R. (www.madr.ro), cât şi în Fişa Măsurii din Planul de Dezvoltare Locală al G.A.L.-ului Euro-Crişana selectat spre finanţare prin P.N.D.R. - Axa IV LEADER (sesiunea 2012), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei aferente disponibile pe site-ul Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana (www.gal-eurocrisana.ro).
ATENȚIE:
În ceea ce privește implementarea contractelor de finanțare aferente Măsurii 112 lansate de Asociația G.A.L. Euro-Crișana în condițiile anterior evidențiate, trebuie avut în vedere faptul că beneficiarul are obligația de a depune prima cerere de plată în maximum 10 zile de la data semnării contractului de finanțare, iar depunerea celei de a doua cereri de plată se va realiza cu respectarea termenului de 30.09.2015 aferent depunerii ultimei cereri de plată în cadrul PNDR 2007 – 2013 și, implicit, a îndeplinirii tuturor acțiunilor prevăzute în Planul de Afaceri, inclusiv prin demonstrarea atât a faptului că dimensiunea fermei a crescut cu minimum 4 UDE de la data aprobării deciziei individuale de acordare a acestuia cât și a faptului că, cel puţin 30% din sprijinul acordat va fi investit pentru realizarea conformităţii cu standardele comunitare, modernizarea şi dezvoltarea exploataţiei.
12. COMPONENŢA COMITETULUI DE SELECŢIE al ASOCIAŢIEI G.A.L. EURO-CRIŞANA se prezintă astfel: un total de 7 membri titulari – din care 29% reprezintă partenerii publici; 57% partenerii privaţi şi 14% O.N.G.-urile – fiecare membru titular având şi câte un supleant, tabelul cu componenţa Comitetului de Selecţie se regăseşte în cuprinsul Planului de Dezvoltare Locală al Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana selectat spre finanţare prin P.N.D.R. - Axa IV LEADER (sesiunea 2012) publicat pe site-ul Asociaţiei, www.gal-eurocrisana.ro.
13. PROCEDURA DE SELECŢIE APLICATĂ DE COMITETUL DE SELECŢIE al ASOCIAŢIEI G.A.L. EURO-CRIŞANA, precum şi CRITERIILE DE SELECŢIE (cele din Ghidul Solicitantului postat pe site www.apdrp.ro şi cele locale) cu punctajele aferente şi, acolo unde este cazul, punctajul minim pentru selectarea unui proiect şi criteriile de departajare ale proiectelor cu acelaşi punctaj se regăsesc pe site-ul Asociaţiei la meniul ”Informaţii Utile” – sub-meniul ”Proceduri de lucru” şi, respectiv, la meniul ”Investiţii Finanţate” – sub-meniul ”Măsurile Finanţate” – ”Măsura 112”.
14. DATA ŞI MODUL DE ANUNŢARE A REZULTATELOR: Anunţarea rezultatelor evaluărilor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecţie Final al Comitetului de Selecţie al Asociaţiei Grup de Acţiune Locală Euro-Crişana, care va notifica prin intermediul paginii de internet www.gal-eurocrisana.ro dar şi în scris pe toti solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediul G.A.L.-ului Euro-Crişana (Raportul de Selecţie Intermediar). Contestaţiile privind rezultatele procesului de selecţie vor fi depuse, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, la sediul Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana, în comuna Tinca, sat Tinca str. Republicii nr. 36, cod postal 417595, judeţul Bihor *(în incinta Căminului Cultural al com. Tinca, etaj 1). După rezolvarea contestaţiilor (concluzionată prin Raportul de Contestaţii) se va proceda la anunţarea rezultatelor finale (Raportului de Selecţie Final), pe site şi prin notificare în scris către solicitanţi.
15. DATE DE CONTACT ale ASOCIAŢIEI G.A.L. EURO-CRIŞANA unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate, inclusiv programul de lucru: comuna Tinca, sat Tinca str. Republicii nr. 36, cod postal 417595, judeţul Bihor *(în incinta Căminului Cultural al com. Tinca, etaj 1), telefon: 0770243297, 0742084483, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; program de lucru cu publicul: Luni-Vineri, în intervalul orar: 09.00 – 15.00.
Leader
APDRP
Uniunea Europeana
PNDR

Avem 19 vizitatori și nici un membru online

Utilizatori
6
Articole
152
Afișări articole
1494930

Acest site nu reprezintă poziția oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea și coerența acestor informații aparține persoanelor care au inițiat pagina web.
Toate informațiile privind Programele FEADER, LEADER şi PNDR, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării.
Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm

Toate drepturile rezervate Asociația GAL Euro-Crișana 2013. Web Hosting & Design: Quanta | Cloudy | I-Ware | LiquidCore