„Prietene crescut la oraş ... ca florile în fereastră, prietene ... vreau să te iau de mână, vino să-ţi arăt brazdele veacului ...” - ("Pluguri”, Lucian Blaga)
„... aici este soarele meu, aici sunt prietenii mei ... şi fântânile ... aici orizontul este pe rând: roată, ..., inimă, ... aici, din părinţii părinţilor mei, au zburat treptat zilele ... şi s-au rostit cuvinte ... şi s-au desfrunzit aşteptări ... şi au căzut ploi ... şi au luminat patimi ... şi, la umbra foştilor arbori, fostele frunţi, au vegheat călătoriile orarelor ... ” - ("Răsfrângere în acum”, Cezar Baltag)
“...într-o ţară aşa de frumoasă ... cum să nu-ţi ridici fruntea, ca falnicii strămoşi de odinioară, mândru că poţi spune: “sunt român”! ” - ("România pitorească”, Al. Vlahuţă)
×

Avertizare

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

Asociaţia G.A.L. Euro-Crişana - judeţul Bihor
Actualizarea calendarului estimativ de lansare a sesiunilor de depunere proiecte pentru luna Aprilie 2015, condiționată fiind de stabilirea de către MADR - DGDR AM-PNDR a unui nou termen,
altul decât data de 24.04.2015, pentru depunerea proiectelor selectate de G.A.L. pentru M 411 – 112
la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)


Măsura

Număr

sesiuni de depunere proiecte / Măsură

Perioada

sesiunii ce urmează a fi

lansată

Alocare indicativă

sesiune

(euro)*

Alocare totală prevăzută în strategia actualizată

(euro)

Lansate

Ce urmează a fi lansate

112

7

1

27 Aprilie 2015 – 07 Mai 2015

80.000*

1.332.000

 

312

1

-

-

-

97.526

(la care s-a adăugat şi

contribuţia privată de 41.798 Euro)

313

1

-

-

-

97.750

(la care s-a adăugat şi

contribuţia privată de 17.250 Euro)

322

3

-

-

-

973.714

421

2

-

-

-

49.010


*Având în vedere următoarea situație de fapt și de drept: 1. în sesiunea 09.04.2015 - 20.04.2015 aferentă Măsurii 411 - 112 s-au depus doar un număr de 4 proiecte în sumă totală de 160.000 Euro, deși valoarea totală nerambursabilă alocată acestei Măsuri a fost de 240.000 Euro; 2. la data de 21.04.2015, data întocmirii prezentului calendar estimativ, proiectele anterior evidențiate se află în evaluare la G.A.L. Euro-Crișana existând posibilitatea să nu fie selectate spre finanțare; 3. în prezent, la OJFIR Bihor se află în evaluare alte trei proiecte, atragem atenția asupra faptului că suma alocată în cea de-a 8 sesiune a Asociației G.A.L. Euro-Crișana pentru M 411 – 112 ar putea să se modifice în funcție de valoarea totală finală a proiectelor selectate spre finanțare.

Asociaţia G.A.L. Euro-Crişana - judeţul Bihor
Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere proiecte pentru luna Aprilie 2015, ca urmare a aprobării
de către DGDR AM-PNDR a modificării Strategiei de Dezvoltare Locală selectată prin PNDR - Axa
IV LEADER (sesiunea 2012)

Măsura

Număr

sesiuni de depunere proiecte / Măsură

Perioada

sesiunii ce urmează a fi

lansată

Alocare indicativă

sesiune

(euro)

Alocare totală prevăzută a fi lansată în luna Decembrie 2014 (euro)

Alocare totală prevăzută în strategia actualizată

(euro)

Lansate

Ce urmează a fi lansate

112

6

1

09 Aprilie 2015

20 Aprilie 2015

240.000

240.000

1.332.000

 

312

1

-

-

-

-

97.526

(la care s-a adăugat şi

contribuţia privată de 41.798 Euro)

313

1

-

-

-

-

97.750

(la care s-a adăugat şi

contribuţia privată de 17.250 Euro)

322

3

-

-

-

-

973.714

421

2

-

-

-

-

49.010

 

Asociaţia G.A.L. Euro-Crişana - judeţul Bihor
Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere proiecte pentru luna Martie 2015,
ca urmare a aprobării de către DGDR AM-PNDR a modificării Strategiei de Dezvoltare Locală
selectată prin PNDR - Axa IV LEADER (sesiunea 2012)

Măsura

Număr

sesiuni de depunere proiecte / Măsură

Perioada

sesiunii ce urmează a fi

lansată

Alocare indicativă

sesiune

(euro)

Alocare totală prevăzută a fi lansată în luna Decembrie 2014 (euro)

Alocare totală prevăzută în strategia actualizată

(euro)

Lansate

Ce urmează a fi lansate

112

5

1

16 Martie 2015

26 Martie 2015

280.000

280.000

1.332.000

 

312

1

-

-

-

-

97.526

(la care s-a adăugat şi

contribuţia privată de 41.798 Euro)

313

1

-

-

-

-

97.750

(la care s-a adăugat şi

contribuţia privată de 17.250 Euro)

322

3

-

-

-

-

973.714

421

2

-

-

-

-

49.010

 

Asociaţia G.A.L. Euro-Crişana - judeţul Bihor
Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere proiecte pentru luna Martie 2015,
ca urmare a aprobării de către DGDR AM-PNDR a modificării Strategiei de Dezvoltare Locală
selectată prin PNDR - Axa IV LEADER (sesiunea 2012)

Măsura

Număr

sesiuni de depunere proiecte / Măsură

Perioada

sesiunii ce urmează a fi

lansată

Alocare indicativă

sesiune

(euro)

Alocare totală prevăzută a fi lansată în luna Decembrie 2014 (euro)

Alocare totală prevăzută în strategia actualizată

(euro)

Lansate

Ce urmează a fi lansate

112

5

1

11 Martie 2015

23 Martie 2015

280.000

280.000

1.332.000

 

312

1

-

-

-

-

97.526

(la care s-a adăugat şi

contribuţia privată de 41.798 Euro)

313

1

-

-

-

-

97.750

(la care s-a adăugat şi

contribuţia privată de 17.250 Euro)

322

3

-

-

-

-

973.714

421

2

-

-

-

-

49.010

 

Leader
APDRP
Uniunea Europeana
PNDR

Avem 16 vizitatori și nici un membru online

Utilizatori
6
Articole
152
Afișări articole
1608404

Acest site nu reprezintă poziția oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea și coerența acestor informații aparține persoanelor care au inițiat pagina web.
Toate informațiile privind Programele FEADER, LEADER şi PNDR, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării.
Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm

Toate drepturile rezervate Asociația GAL Euro-Crișana 2013. Web Hosting & Design: Quanta | Cloudy | I-Ware | LiquidCore