„Prietene crescut la oraş ... ca florile în fereastră, prietene ... vreau să te iau de mână, vino să-ţi arăt brazdele veacului ...” - ("Pluguri”, Lucian Blaga)
„... aici este soarele meu, aici sunt prietenii mei ... şi fântânile ... aici orizontul este pe rând: roată, ..., inimă, ... aici, din părinţii părinţilor mei, au zburat treptat zilele ... şi s-au rostit cuvinte ... şi s-au desfrunzit aşteptări ... şi au căzut ploi ... şi au luminat patimi ... şi, la umbra foştilor arbori, fostele frunţi, au vegheat călătoriile orarelor ... ” - ("Răsfrângere în acum”, Cezar Baltag)
“...într-o ţară aşa de frumoasă ... cum să nu-ţi ridici fruntea, ca falnicii strămoşi de odinioară, mândru că poţi spune: “sunt român”! ” - ("România pitorească”, Al. Vlahuţă)
Asociația G.A.L. Euro-Crişana - judeţul Bihor
Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere proiecte pentru Semestrul al II-lea al anului 2014,
ca urmare a aprobării de către DGDR AM-PNDR a modificării Strategiei de Dezvoltare Locală selectată prin PNDR - Axa IV LEADER (sesiunea 2012)

 

Măsura

Număr

sesiuni de depunere proiecte / Măsură

Perioada

sesiunii ce urmează a fi

lansată

Alocare indicativă

sesiune

(euro)

Alocare totală prevăzută a fi lansată în a doua jumătate a anului 2014 (euro)

Alocare totală prevăzută în strategia actualizată

(euro)

Lansate

Ce urmează a fi lansate

112

2

1

26 August – 15 Octombrie 2014

840.000

840.000

1.332.000

 

312

1

-

-

-

-

139.324 EUR

(cost total din care: 97.526 EUR contribuție publică; 41.798 EUR contribuţie privată)

313

1

-

-

-

-

115.000 EUR

(cost total din care: 97.750 EUR contribuție publică; 17.250 EUR contribuţie privată)

322

1

1

26 August – 7 Octombrie 2014

616.268

616.268

973.714 EUR

421

1

-

17 Iulie – 15 Octombrie 2014

49.010

49.010

49.010

 

Asociația G.A.L. Euro-Crişana - judeţul Bihor
Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere proiecte pentru Semestrul al II-lea al anului 2014,
ca urmare a aprobării de către DGDR AM-PNDR a modificării Strategiei de Dezvoltare Locală selectată prin PNDR - Axa IV LEADER (sesiunea 2012)

 

Măsura

Număr

sesiuni de depunere proiecte / Măsură

Perioada

sesiunii ce urmează a fi

lansată

Alocare indicativă

sesiune

(euro)

Alocare totală prevăzută a fi lansată în a doua jumătate a anului 2014 (euro)

Alocare totală prevăzută în strategia actualizată

(euro)

Lansate

Ce urmează a fi lansate

112

2

1

26 August – 25 Septembrie 2014

840.000

840.000

1.332.000

 

312

1

-

-

-

-

139.324 EUR

(cost total din care: 97.526 EUR contribuție publică; 41.798 EUR contribuţie privată)

313

1

-

-

-

-

115.000 EUR

(cost total din care: 97.750 EUR contribuție publică; 17.250 EUR contribuţie privată)

322

1

1

26 August – 25 Septembrie 2014

616.268

616.268

973.714 EUR

421

1

-

17 Iulie – 15 Octombrie 2014

49.010

49.010

49.010

 

GAL Euro-Crişana - judeţul Bihor
Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere pentru Semestrul al II-lea al anului 2014 în vederea utilizării eficiente a fondurilor alocate prin
PNDR - Axa IV LEADER (sesiunea 2012)

 
Măsura Număr
sesiuni
lansate
Număr
sesiuni ce urmează a filansate
Perioada
sesiunii ce urmează a filansată
Alocare indicativă
sesiune (euro)
Alocare totală prevăzută a fi lansată în a doua jumătate a anului 2014 (euro) Alocare totală prevăzută în strategie(euro)

112

2

1

După finalizarea procedurii de modificare a Strategiei de Dezvoltare Locală aprobată de DGDR AM-PNDR în sensul realocării unei sume de 732.000 Euro care se va adăuga la valoarea alocată și rămasă necheltuită ca urmare a celorlalte două sesiuni lansate până în prezent, mai exact la suma de 108.000 Euro, cu precizarea că cele 4 proiecte depuse în cea de a doua sesiune in valoare totala de 160.000 Euro se afla in prezent in evaluare la OJPDRP

840.000

840.000

600.000 (in forma inițială)

732.000 (in forma actualizată, in cazul in care DGDR-AM-PNDR va aproba realocarea solicitată)

 

121

2

-

Intrucat aceasta Masura a fost lansata deja de doua ori *(prima sesiune: 31 Octombrie – 5 Decembrie 2013 dupa Ghidul Solicitantului (versiunea 11), iar a doua sesiune: 14 Aprilie – 16 Mai 2014 dupa Ghidul Solicitantului (versiunea 10), cu precizarea că în prima sesiune s-a depus doar un singur proiect declarat ulterior neeligibil de OJPDRP, iar in ceea de a doua sesiune nu s-a depus nici un proiect), fara ca suma alocata in Strategie pentru aceasta Masura sa fie in tot sau parte contractată, urmează să se solicite DGDR AM-PNDR realocarea sumei de la această Măsură pentru Măsura 112

-

-

480.000

960.000 (cost total din care 480.000 contribuţie privată)

123

2

-

Intrucat aceasta Masura a fost lansata deja de doua ori *(prima sesiune: 31 Octombrie – 5 Decembrie 2013 prelungită până în data de 20 Decembrie 2013, iar a doua sesiune: 15 Aprilie – 16 Mai 2014, cu precizarea că în nici una din cele două sesiuni nu s-a depus nici un proiect), fara ca suma alocata in Strategie pentru aceasta Masura sa fie in tot sau in parte contractată, urmează să se solicite DGDR AM-PNDR realocarea sumei de la această Măsură pentru Măsura 112

-

-

100.000

200.000 (cost total din care 100.000 contribuţie privată)

141

-

-

Ca urmare a adreselor DGDR-AM PNDR înregistrată sub nr. 63985/17.06.2013 și, respectiv, nr. 64.863/02.08.2013, ”... banii alocați în strategie pentru Măsura 141, pentru care nu au fost lansate sesiuni de depunere a proiectelor, vor fi realocați ...”, se va solicita DGDR AM-PNDR realocarea sumei de la această Măsură pentru Măsura 112

-

-

112.500

312

1

-

Intrucat aceasta Masura nu mai poate fi lansata ca urmare a adreselor DGDR-AM PNDR, urmează să se solicite DGDR AM-PNDR realocarea sumei necontractate de la această Măsură, mai exact 641.464 Euro astfel: 606.214 Euro pentru Măsura 322 și 35.250 Euro pentru Măsura 112

-

-

738.990

869.400 (cost total din care 130.410 contribuţie privată)

313

1

-

Intrucat aceasta Masura nu mai poate fi lansata ca urmare a adreselor DGDR-AM PNDR, urmează să se solicite DGDR AM-PNDR realocarea sumei necontractate de la această Măsură, mai exact 4.250 Euro pentru Măsura 112

-

-

102.000

120.000 (cost total din care 18.000 contribuţie privată)

322

1

1

După finalizarea procedurii de modificare a Strategiei de Dezvoltare Locală aprobată de DGDR AM-PNDR în sensul realocării unei sume de 606.214 Euro care se va adăuga la valoarea alocată și rămasă necheltuită ca urmare a celeilalte sesiuni lansate până în prezent, mai exact la suma de 10.054 Euro

616.268

616.268

367.500 (in forma inițială)

606.214 (in forma actualizată, in cazul in care DGDR-AM-PNDR va aproba realocarea solicitată)

421

-

1

17 Iulie – 22 August 2014

49.010

49.010

49.010

 

GAL Euro-Crişana - judeţul Bihor
Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere pentru
Semestrul al II-lea al anului 2014
în vederea utilizării eficiente a fondurilor alocate prin
PNDR - Axa IV LEADER (sesiunea 2012)

 

Măsura Număr sesiuni lansate Număr sesiuni ce urmează a filansate Perioada sesiunii ce urmează a filansată Alocare indicativă sesiune (euro) Alocare totală prevăzută a fi lansată în a doua jumătate a anului 2014 (euro) Alocare totală prevăzută în strategie(euro)
112 2 1 După finalizarea procedurii de modificare a Strategiei de Dezvoltare Locală aprobată de DGDR AM-PNDR în sensul realocării unei sume de 732.000 Euro care se va adăuga la valoarea alocată și rămasă necheltuită ca urmare a celorlalte două sesiuni lansate până în prezent, mai exact la suma de 108.000 Euro, cu precizarea că cele 4 proiecte depuse în cea de a doua sesiune in valoare totala de 160.000 Euro se afla in prezent in evaluare la OJPDRP 840.000 840.000 600.000 (in forma inițială)
732.000 (in forma actualizată, in cazul in care DGDR-AM-PNDR va aproba realocarea solicitată)
121 2 - Intrucat aceasta Masura a fost lansata deja de doua ori *(prima sesiune: 31 Octombrie – 5 Decembrie 2013 dupa Ghidul Solicitantului (versiunea 11), iar a doua sesiune: 14 Aprilie – 16 Mai 2014 dupa Ghidul Solicitantului (versiunea 10), cu precizarea că în prima sesiune s-a depus doar un singur proiect declarat ulterior neeligibil de OJPDRP, iar in ceea de a doua sesiune nu s-a depus nici un proiect), fara ca suma alocata in Strategie pentru aceasta Masura sa fie in tot sau parte contractată, urmează să se solicite DGDR AM-PNDR realocarea sumei de la această Măsură pentru Măsura 112 - - 480.000
960.000 (cost total din care 480.000 contribuţie privată)
123 2 - Intrucat aceasta Masura a fost lansata deja de doua ori *(prima sesiune: 31 Octombrie – 5 Decembrie 2013 prelungită până în data de 20 Decembrie 2013, iar a doua sesiune: 15 Aprilie – 16 Mai 2014, cu precizarea că în nici una din cele două sesiuni nu s-a depus nici un proiect), fara ca suma alocata in Strategie pentru aceasta Masura sa fie in tot sau in parte contractată, urmează să se solicite DGDR AM-PNDR realocarea sumei de la această Măsură pentru Măsura 112 - - 100.000
200.000 (cost total din care 100.000 contribuţie privată)
141 - - Ca urmare a adreselor DGDR-AM PNDR înregistrată sub nr. 63985/17.06.2013 și, respectiv, nr. 64.863/02.08.2013, ”... banii alocați în strategie pentru Măsura 141, pentru care nu au fost lansate sesiuni de depunere a proiectelor, vor fi realocați ...”, se va solicita DGDR AM-PNDR realocarea sumei de la această Măsură pentru Măsura 112 - - 112.500
312 1 - Intrucat aceasta Masura nu mai poate fi lansata ca urmare a adreselor DGDR-AM PNDR, urmează să se solicite DGDR AM-PNDR realocarea sumei necontractate de la această Măsură, mai exact 641.464 Euro astfel: 606.214 Euro pentru Măsura 322 și 35.250 Euro pentru Măsura 112 - - 738.990
869.400 (cost total din care 130.410 contribuţie privată)
313 1 - Intrucat aceasta Masura nu mai poate fi lansata ca urmare a adreselor DGDR-AM PNDR, urmează să se solicite DGDR AM-PNDR realocarea sumei necontractate de la această Măsură, mai exact 4.250 Euro pentru Măsura 112 - - 102.000
120.000 (cost total din care 18.000 contribuţie privată)
322 1 1 După finalizarea procedurii de modificare a Strategiei de Dezvoltare Locală aprobată de DGDR AM-PNDR în sensul realocării unei sume de 606.214 Euro care se va adăuga la valoarea alocată și rămasă necheltuită ca urmare a celeilalte sesiuni lansate până în prezent, mai exact la suma de 10.054 Euro 616.268 616.268 367.500 (in forma inițială)
606.214 (in forma actualizată, in cazul in care DGDR-AM-PNDR va aproba realocarea solicitată)
421 - 1 Se va lansa de îndată ce membrii Consiliului Director al Asociației vor reuși să dea o interpretare fără echivoc prevederilor Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 421 privind ”Implementarea proiectelor de cooperare”, intentionandu-se să se lanseze o Sesiune Permanent Deschisă până la epuizarea fondurilor alocate. 49.010 49.010 49.010

 

Leader
APDRP
Uniunea Europeana
PNDR

Avem 47 vizitatori și nici un membru online

Utilizatori
5
Articole
152
Afișări articole
581237

Acest site nu reprezintă poziția oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea și coerența acestor informații aparține persoanelor care au inițiat pagina web.
Toate informațiile privind Programele FEADER, LEADER şi PNDR, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării.
Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm

Toate drepturile rezervate Asociația GAL Euro-Crișana 2013. Web Hosting & Design: Quanta | Cloudy | I-Ware | LiquidCore