„Prietene crescut la oraş ... ca florile în fereastră, prietene ... vreau să te iau de mână, vino să-ţi arăt brazdele veacului ...” - ("Pluguri”, Lucian Blaga)
„... aici este soarele meu, aici sunt prietenii mei ... şi fântânile ... aici orizontul este pe rând: roată, ..., inimă, ... aici, din părinţii părinţilor mei, au zburat treptat zilele ... şi s-au rostit cuvinte ... şi s-au desfrunzit aşteptări ... şi au căzut ploi ... şi au luminat patimi ... şi, la umbra foştilor arbori, fostele frunţi, au vegheat călătoriile orarelor ... ” - ("Răsfrângere în acum”, Cezar Baltag)
“...într-o ţară aşa de frumoasă ... cum să nu-ţi ridici fruntea, ca falnicii strămoşi de odinioară, mândru că poţi spune: “sunt român”! ” - ("România pitorească”, Al. Vlahuţă)
×

Avertizare

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ (F.E.A.D.R.)
PROGRAMUL NAţIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ (P.N.D.R.)
AXA IV LEADER - MĂSURA 41 ”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”
SUB-MĂSURA 411 ”Creşterea competivităţii sectoarelor agricol şi forestier”
RAPORT DE SELECŢIE
MĂSURA 112 ”INSTALAREA TINERILOR FERMIERI”

Nr. 330
Data: 24.04.2015
Sesiunea nr. 7
Perioada: 09.04.2015 - 20.04.2015
Suma alocata pe sesiune: 240.000 Euro
Valoare publica totala a proiectelor depuse: 160.000 Euro
Numar proiecte depuse: 4
Numar proiecte retrase: 0
Numar proiecte neeligibile: 0
Numar proiecte eligibile selectate: 4
Numar proiecte eligibile neselectate: 0
Valoarea publica totala a proiectelor eligibile: 160.000 Euro
Contestaţii depuse: 0

Nr.

crt.

Data depunerii proiectului la Asociaţia GAL Euro-Crişana

Titlul proiectului

Solicitant

Localizarea investiţiei

 

Criterii de selecţie aferente

Măsurii 112 *

Punctaj

total

Valoarea totală eligibilă aferentă

Măsurii 112

- Euro-

Valoarea ajutorului

public nerambursabil solicitat

- Euro-

Rezultat

-

Selectare spre finanţare

preluate de la nivel naţional

adoptate la nivel local

1

2

3

4

5

 

1

2

1.

20.04.2015

Solicitare prima de instalare la Dejeu Ionela Florina

Dejeu Ionela Florina

comuna Tinca,

sat Gurbediu, judeţul Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000

40.000

Admis

2.

20.04.2015

Solicitare prima de instalare la Mot Ramona Nicoleta

Mot Ramona Nicoleta

comuna Batăt, sat Tăut, judeţul Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000

40.000

Admis

3.

20.04.2015

Preluarea exploatației părintești de către P.F. Trif Ioan – Sergiu din satul Cociuba Mare, județul Bihor

Trif Ioan – Sergiu

comuna

Cociuba Mare,

sat

Cociuba Mare,

judeţul Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000

40.000

Admis

4.

20.04.2015

Preluarea exploatației părintești de către P.F. Hajdu Judit din satul Arpășel, județul Bihor

Hajdu Judit

comuna

Batăr,

sat Arpășel,

judeţul Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000

40.000

Admis


* Conform Hotărârii Adunării Generale nr. 3/29.03.2013, pct. 10 lit. c) se prevede faptul că ”...în situaţia în care în care valoarea totală a proiectelor eligibile se situează sub valoarea totală alocată Măsurii aferente în cadrul unei sesiuni, situaţie în care Comitetul de Selecţie al Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana propune aprobarea pentru finanţare a tuturor proiectelor.”

Aprobat Avizat
Comitetul de selecţie

Preşedinte Asociaţia GAL Euro-Crişana,
Cotrău Marius


Nr.

Crt.

Membru Comitet de Selecţie

Public/Privat

Semnătura

1.

Primăria com. Tinca – Primar Coste Teodor

public

 

2.

Primăria com. Ciumeghiu – Primar Huple Gheorghe

public

 

3.

S.C. VETCAM S.R.L. - Turcuş Paul - Iulian

privat

 

4.

S.C. JULIUSAGRO S.R.L. – Iakab Iuliu Ludovic

privat

 

5.

Goron Maria P.F.A.

privat

 

6.

S.C. BATTY TRANS S.R.L. - Magda Mărioara Dana

privat

 

7

Asociaţia Urbarială de Păşunat “Pusta Nouă” - Tripa Alexandru

ONG

 Observator din partea AM-PNDR
expert CDRJ Satu Mare – Szabolcs Kallay

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ (F.E.A.D.R.)
PROGRAMUL NAţIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ (P.N.D.R.)
AXA IV LEADER - MĂSURA 41 ”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”
SUB-MĂSURA 411 ”Creşterea competivităţii sectoarelor agricol şi forestier”
RAPORT DE SELECȚIE
MĂSURA 112 ”INSTALAREA TINERILOR FERMIERI”

Nr. 295
Data: 08.04.2015
Sesiunea nr. 6
Perioada: 16.03.2015 - 03.04.2015
Suma alocata pe sesiune: 280.000 Euro
Valoare publica totala a proiectelor depuse: 120.000 Euro
Numar proiecte depuse: 3
Numar proiecte retrase: 0
Numar proiecte neeligibile: 0
Numar proiecte eligibile selectate: 3
Numar proiecte eligibile neselectate: 0
Valoarea publica totala a proiectelor eligibile: 120.000 Euro
Contestaţii depuse: 0

PROIECTE SELECTATE

Nr.

crt.

Data depunerii proiectului la Asociaţia GAL Euro-Crişana

Titlul proiectului

Solicitant

Localizarea investiţiei

 

Criterii de selecţie aferente

Măsurii 112 *

Punctaj

total

Valoarea totală eligibilă aferentă

Măsurii 112

- Euro-

Valoarea ajutorului

public nerambursabil solicitat

- Euro-

Rezultat

-

Selectare spre finanţare

preluate de la nivel naţional

adoptate la nivel local

1

2

3

4

5

 

1

2

1.

26.03.2015

Stupina lui Ionuț din Cociuba Mare, jud. Bihor

Iancu Ionuț - Andrei Dumitru

comuna Cociuba Mare, sat Cociuba Mare, judeţul Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000

40.000

Admis

2.

03.04.2015

Dezvoltarea exploatației agricole a P.F. Gulyaș Cătălin Marian, comuna Tulca, sat Tulca, județul Bihor

Gulyaș Cătălin Marian

comuna Tulca,

sat Tulca, judeţul Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000

40.000

Admis

3.

03.04.2015

Exploatația agricolă a P.F. Dubere Bogdan, sat Tulca, comuna Tulca, jud. Bihor

Dubere Bogdan

comuna Tulca, sat Tulca, judeţul Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000

40.000

Admis


* Conform Hotărârii Adunării Generale nr. 3/29.03.2013, pct. 10 lit. c) se prevede faptul că ”...în situaţia în care în care valoarea totală a proiectelor eligibile se situează sub valoarea totală alocată Măsurii aferente în cadrul unei sesiuni, situaţie în care Comitetul de Selecţie al Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana propune aprobarea pentru finanţare a tuturor proiectelor.”

Aprobat
Comitetul de selecţie

Avizat
Preşedinte Asociaţia GAL Euro-Crişana, Cotrău Marius


Nr.

Crt.

Membru Comitet de Selecţie

Public/Privat

Semnătura

1.

Primăria com. Tinca – Primar Coste Teodor

public

 

2.

Primăria com. Mădăras – Primar Tiurbe Dan Alexandru

public

 

3.

S.C. VETCAM S.R.L. – Turcuș Paul - Iulian

privat

 

4.

S.C. JULIUSAGRO S.R.L. – Iakab Iuliu Ludovic

privat

 

5.

Goron Maria P.F.A.

privat

 

6.

S.C. BATTY TRANS S.R.L. - Magda Mărioara Dana

privat

 

7

Asociaţia Urbarială de Păşunat “Pusta Nouă” - Tripa Alexandru

ONG

 


Observator din partea AM-PNDR
expert CDRJ Satu Mare – Szabolcs Kallay
FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ (F.E.A.D.R.)
PROGRAMUL NAţIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ (P.N.D.R.)
AXA IV LEADER - MĂSURA 41 ”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”
SUB-MĂSURA 411 ”Creşterea competivităţii sectoarelor agricol şi forestier”
RAPORT DE SELECȚIE
MĂSURA 112 ”INSTALAREA TINERILOR FERMIERI”

Nr. 267
Data: 06.03.2015
Sesiunea nr. 5
Perioada: 16.02.2015 - 26.02.2015
Suma alocata pe sesiune: 440.000 Euro
Valoare publica totala a proiectelor depuse: 200.000 Euro
Numar proiecte depuse: 5
Numar proiecte retrase: 0
Numar proiecte neeligibile: 0
Numar proiecte eligibile selectate: 5
Numar proiecte eligibile neselectate: 0
Valoarea publica totala a proiectelor eligibile: 200.000 Euro
Contestaţii depuse: 0

PROIECTE SELECTATE:

Nr.

crt.

Data depunerii proiectului la Asociaţia GAL Euro-Crişana

Titlul proiectului

Solicitant

Localizarea investiţiei

 

Criterii de selecţie aferente

Măsurii 112 *

Punctaj

total

Valoarea totală eligibilă aferentă

Măsurii 112

- Euro-

Valoarea ajutorului

public nerambursabil solicitat

- Euro-

Rezultat

-

Selectare spre finanţare

preluate de la nivel naţional

adoptate la nivel local

1

2

3

4

5

 

1

2

1.

26.02.2015

Instalarea tânărului fermier I.I. Oros Virgil Codrin la conducerea exploatației sale din localitatea Mădăras, satul Mădăras, nr. 296, județul Bihor

Oros Virgil Codrin Intreprindere Individuală

comuna Mădăras, sat Mădăras, judeţul Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000

40.000

Admis

2.

26.02.2015

Exploatația agricolă a P.F. Dubere Bogdan, sat Tulca, comuna Tulca, jud. Bihor

Dubere Bogdan

comuna Tulca, sat Tulca, judeţul Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000

40.000

Admis

3.

26.02.2015

Dezvoltrea exploatației agricole condusă de tânăr fermier, în localitatea Avram Iancu, județul Bihor

Durla Gabriel-Ionuț

comuna

Avram Iancu,

sat

Avram Iancu,

judeţul Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000

40.000

Admis

4.

26.02.2015

Exploatația agricolă a P.F. CHIȘE MĂDĂLIN - IONUȚ, comuna Tulca, sat Tulca, jud. Bihor

Chișe Mădălin - Ionuț

comuna Tulca, sat Tulca, judeţul Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000

40.000

Admis

5.

26.02.2015

Exploatația agricolă a P.F. Bulzan Mihai – Cristian, sat Tulca, comuna Tulca, jud. Bihor

Bulzan Mihai – Cristian

comuna Tulca, sat Tulca, judeţul Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000

40.000

Admis


* Conform Hotărârii Adunării Generale nr. 3/29.03.2013, pct. 10 lit. c) se prevede faptul că ”...în situaţia în care în care valoarea totală a proiectelor eligibile se situează sub valoarea totală alocată Măsurii aferente în cadrul unei sesiuni, situaţie în care Comitetul de Selecţie al Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana propune aprobarea pentru finanţare a tuturor proiectelor.

Aprobat
Comitetul de selecţie 

Avizat
Preşedinte Asociaţia GAL Euro-Crişana, Cotrău Marius

Nr.

Crt.

Membru Comitet de Selecţie

Public/Privat

Semnătura

1.

Primăria com. Tinca – Primar Coste Teodor

public

 

2.

Primăria com. Mădăras – Primar Tiurbe Dan Alexandru

public

 

3.

S.C. VETCAM S.R.L. – Turcuș Paul - Iulian

privat

 

4.

S.C. JULIUSAGRO S.R.L. – Iakab Iuliu Ludovic

privat

 

5.

Goron Maria P.F.A.

privat

 

6.

S.C. BATTY TRANS S.R.L. - Magda Mărioara Dana

privat

 

7.

Asociaţia Urbarială de Păşunat “Pusta Nouă” - Tripa Alexandru

ONG

 


Observator din partea AM-PNDR
expert CDRJ Satu Mare – Szabolcs Kallay
FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ (F.E.A.D.R.)
PROGRAMUL NAţIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ (P.N.D.R.)
AXA IV LEADER - MĂSURA 41 ”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”
RAPORT DE SELECŢIE
MĂSURA 421 ”IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DE COOPERARE”


Nr. 18
Data: 06.02.2015
Sesiunea nr. 4
Perioada: 22.12.2014 - 22.01.2015
Suma alocata pe sesiune: 49.010 Euro
Valoare publica totala a proiectelor depuse: 49.010 Euro
Numar proiecte depuse: 1
Numar proiecte retrase: 0
Numar proiecte neeligibile: 0
Numar proiecte eligibile selectate: 1
Numar proiecte eligibile neselectate: 0
Valoarea publica totala a proiectelor eligibile: 49.010 Euro
Contestaţii depuse: 0

Nr.

crt.

Data depunerii proiectului la Asociaţia GAL Euro-Crişana

Titlul proiectului

Solicitant

Partener

Localizarea investiţiei

 

Criterii de selecţie aferente

Măsurii 421 *

Punctaj

total

Valoarea totală eligibilă aferentă

Măsurii 421

- Euro-

Valoarea ajutorului

public nerambursabil solicitat

- Euro-

Rezultat

-

Selectare spre finanţare

preluate de la nivel naţional

adoptate la nivel local

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

1.

22.01.2015

Cooperare, instruire, promovare pentru dezvoltarea spaţiului rural

Asociaţia Grup de Acţiune Locală Euro-Crişana

Asociaţia Grup de Acţiune Locală Bihor de pe lângă frontiera cu Ungaria

Teritoriul

Asociatiei G.A.L. Euro-Crişana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.010

49.010

Admis


* Conform Hotărârii Adunării Generale nr. 3/29.03.2013, pct. 10 lit. c) se prevede faptul că ”...în situaţia în care în care valoarea totală a proiectelor eligibile se situează sub valoarea totală alocată Măsurii aferente în cadrul unei sesiuni, situaţie în care Comitetul de Selecţie al Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana propune aprobarea pentru finanţare a tuturor proiectelor.”

Aprobat: Comitetul de selecţie
Avizat: Preşedinte Asociaţia GAL Euro-Crişana, Cotrău Marius

Nr. Crt.

Membru Comitet de Selecţie

Public/Privat

Semnătura

1.

Primăria com. Tinca – Primar Coste Teodor

public

 

2.

Primăria com. Mădăras – Primar Tiurbe Dan Alexandru

public

 

3.

S.C. VETCAM S.R.L. - Turcuş Paul - Iulian

privat

 

4.

S.C. JULIUSAGRO S.R.L. – Iakab Iuliu Ludovic

privat

 

5.

Goron Maria P.F.A.

privat

 

6.

S.C. BATTY TRANS S.R.L. - Magda Mărioara Dana

privat

 

7

Asociaţia Urbarială de Păşunat “Pusta Nouă” - Tripa Alexandru

ONG

 


Observator din partea AM-PNDR

expert CDRJ Satu Mare – Szabolcs Kallay

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ (F.E.A.D.R.)
PROGRAMUL NAţIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ (P.N.D.R.)
AXA IV LEADER - MĂSURA 41 ”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”
SUB-MĂSURA 413 ”Creşterea competivităţii sectoarelor agricol şi forestier”
RAPORT DE SELECŢIE
MĂSURA 322 ”Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia
şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”


Nr. 100 din data: 06.02.2015
Sesiunea nr. 3
Perioada: 12.01.2015 - 22.01.2015
Suma alocata pe sesiune: 109.280 Euro
Valoare publica totala a proiectelor depuse: 108.240 Euro
Numar proiecte depuse: 1
Numar proiecte retrase: 0
Numar proiecte neeligibile: 0
Numar proiecte eligibile selectate: 1
Numar proiecte eligibile neselectate: 0
Valoarea publica totala a proiectelor eligibile: 108.240 Euro
Contestaţii depuse: 0

Nr.

crt.

Data depunerii proiectului la Asociaţia GAL Euro-Crişana

Titlul proiectului

Solicitant

Localizarea investiţiei

 

Criterii de selecţie aferente

Măsurii 322 *

Punctaj

total

Valoarea totală eligibilă aferentă

Măsurii 322,

- Euro-

Valoarea ajutorului

public nerambursabil solicitat

- Euro-

Rezultat

-

Selectare spre finanţare

preluate de la nivel naţional

adoptate la nivel local

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

1.

22.01.2015

Achiziţionare utilaje şi echipamente pentru comuna Ciumeghiu, judeţul Bihor

Comuna Ciumeghiu

Comuna Ciumeghiu,

Jud. Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108.240

108.240

Admis


* Conform Hotărârii Adunării Generale nr. 3/29.03.2013, pct. 10 lit. c) se prevede faptul că ”...în situaţia în care în care valoarea totală a proiectelor eligibile se situează sub valoarea totală alocată Măsurii aferente în cadrul unei sesiuni, situaţie în care Comitetul de Selecţie al Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana propune aprobarea pentru finanţare a tuturor proiectelor.”,

Aprobat: Comitetul de selecţie
Avizat: Preşedinte Asociaţia GAL Euro-Crişana, Cotrău Marius

Nr. Crt.

Membru Comitet de Selecţie

Public/Privat

Semnătura

1.

Primăria com. Tinca – Primar Coste Teodor

public

 

2.

Primăria com. Mădăras – Primar Tiurbe Dan Alexandru

public

 

3.

S.C. VETCAM SRL – Turcuş Paul-Iulian

privat

 

4.

S.C. JULIUSAGRO S.R.L. – Iakab Iuliu Ludovic

privat

 

5.

Goron Maria P.F.A.

privat

 

6.

S.C. BATTY TRANS S.R.L. - Magda Mărioara Dana

privat

 

7

Asociaţia Urbarială de Păşunat “Pusta Nouă” - Tripa Alexandru

ONG

 


Observator din partea AM-PNDR

expert CDRJ Satu Mare – Szabolcs Kallay
FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ (F.E.A.D.R.)
PROGRAMUL NAţIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ (P.N.D.R.)
AXA IV LEADER - MĂSURA 41 ”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”
SUB-MĂSURA 411 ”Creşterea competivităţii sectoarelor agricol şi forestier”
RAPORT DE SELECŢIE
MĂSURA 112 ”INSTALAREA TINERILOR FERMIERI”

Nr. 227
Data: 06.02.2015
Sesiunea nr. 4
Perioada: 22.12.2014 - 22.01.2015
Suma alocata pe sesiune: 280.000 Euro
Valoare publica totala a proiectelor depuse: 120.000 Euro
Numar proiecte depuse: 3
Numar proiecte retrase: 0
Numar proiecte neeligibile: 0
Numar proiecte eligibile selectate: 3
Numar proiecte eligibile neselectate: 0
Valoarea publica totala a proiectelor eligibile: 120.000 Euro
Contestaţii depuse: 0
 

Nr.

crt.

Data depunerii proiectului la Asociaţia GAL Euro-Crişana

Titlul proiectului

Solicitant

Localizarea investiţiei

 

Criterii de selecţie aferente

Măsurii 112 *

Punctaj

total

Valoarea totală eligibilă aferentă

Măsurii 112

- Euro-

Valoarea ajutorului

public nerambursabil solicitat

- Euro-

Rezultat

-

Selectare spre finanţare

preluate de la nivel naţional

adoptate la nivel local

1

2

3

4

5

 

1

2

1.

21.01.2015

Dezvoltarea exploatației agricole a P.F. Gulyaș Cătălin Marian, Comuna Tulca, sat Tulca, județul Bihor

Gulyaș Cătălin Marian

comuna Tulca,

sat Tulca, judeţul Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000

40.000

Admis

2..

22.01.2015

Instalarea fermierului Popa Bogdan-Constantin ca șef de exploatației în lcalitatea Tinca, județul Bihor

Popa Bogdan- Constantin

comuna Tinca, sat Tinca, judeţul Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000

40.000

Admis

3.

22.01.2015

Preluarea și dezvoltrea exploatației agricole condusă de tânăr fermier, în comuna Mădăras, sat Ianoșda, județul Bihor

Pătcaș Flavius

comuna

Mădăras,

sat

Ianoșda,

judeţul Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000

40.000

Admis


* Conform Hotărârii Adunării Generale nr. 3/29.03.2013, pct. 10 lit. c) se prevede faptul că ”...în situaţia în care în care valoarea totală a proiectelor eligibile se situează sub valoarea totală alocată Măsurii aferente în cadrul unei sesiuni, situaţie în care Comitetul de Selecţie al Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana propune aprobarea pentru finanţare a tuturor proiectelor.”

Aprobat: Comitetul de selecţie
Avizat: Preşedinte Asociaţia GAL Euro-Crişana, Cotrău Marius

Nr. Crt.

Membru Comitet de Selecţie

Public/Privat

Semnătura

1.

Primăria com. Tinca – Primar Coste Teodor

public

 

2.

Primăria com. Ciumeghiu – Primar Huple Gheorghe

public

 

3.

S.C. VETCAM S.R.L. - Turcuş Paul - Iulian

privat

 

4.

S.C. JULIUSAGRO S.R.L. – Iakab Iuliu Ludovic

privat

 

5.

Goron Maria P.F.A.

privat

 

6.

S.C. BATTY TRANS S.R.L. - Magda Mărioara Dana

privat

 

7

Asociaţia Urbarială de Păşunat “Pusta Nouă” - Tripa Alexandru

ONG

 


Observator din partea AM-PNDR

expert CDRJ Satu Mare – Szabolcs Kallay

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ (F.E.A.D.R.)
PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ (P.N.D.R.)
AXA IV LEADER - MĂSURA 41 ”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”
SUB-MĂSURA 411 ”Creşterea competivităţii sectoarelor agricol şi forestier”

RAPORT DE SELECŢIE
MĂSURA 112 ”INSTALAREA TINERILOR FERMIERI”

Nr. 195
Data: 02.12.2014
Sesiunea nr. 3
Perioada: 26.08.2014 - 15.10.2014
Suma alocata pe sesiune: 840.000 Euro
Valoare publica totala a proiectelor depuse: 600.000 Euro
Numar proiecte depuse: 15
Numar proiecte retrase: 1
Numar proiecte neeligibile: 0
Numar proiecte eligibile selectate: 14
Numar proiecte eligibile neselectate: 0
Valoarea publica totala a proiectelor eligibile: 560.000 Euro
Contestaţii depuse: 0

PROIECTE RETRASE

Nr.

crt.

Data depunerii proiectului la Asociaţia GAL Euro-Crişana

Titlul proiectului

Solicitant

Localizarea investiţiei

 

Criterii de selecţie aferente

Măsurii 112 *

Punctaj

total

Valoarea totală eligibilă aferentă

Măsurii 112

- Euro-

Valoarea ajutorului

public nerambursabil solicitat

- Euro-

Rezultat

-

Selectare spre finanţare

preluate de la nivel naţional

adoptate la nivel local

1

2

3

4

5

 

1

2

1.

25.09.2014

Dezvoltarea exploataţiei agricole a P.F. Gulyaș Cătălin Marian, Comuna Tulca, sat Tulca, judeţul Bihor

Gulyaș Cătălin Marian

comuna Tulca,

sat Tulca, judeţul Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000

40.000

Retras


PROIECTE SELECTATE

Nr.

crt.

Data depunerii proiectului la Asociaţia GAL Euro-Crişana

Titlul proiectului

Solicitant

Localizarea investiţiei

 

Criterii de selecţie aferente

Măsurii 112 *

Punctaj

total

Valoarea totală eligibilă aferentă

Măsurii 112

- Euro-

Valoarea ajutorului

public nerambursabil solicitat

- Euro-

Rezultat

-

Selectare spre finanţare

preluate de la nivel naţional

adoptate la nivel local

1

2

3

4

5

 

1

2

1.

24.09.2014

Preluarea și dezvoltrea exploataţiei agricole condusă de tânăr fermier, în localitatea Avram Iancu, judeţul Bihor

Durla Gabriel-Ionuţ

comuna

Avram Iancu,

sat

Avram Iancu,

judeţul Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000

40.000

Admis

2.

09.10.2014

Instalarea tânărului fermier PF Marta Florin-Ștefan la conducerea exploataţiei sale din satul Cărăsău, jud. Bihor

Marta Florin-Ștefan

comuna Cociuba Mare, sat Cărăsău, judeţul Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000

40.000

Admis

3.

09.10.2014

Instalarea tânărului fermier PF Trif Florin-Nicolae la conducerea exploataţiei sale din satul Cociuba Mare, jud. Bihor

Trif Florin-Nicolae

comuna Cociuba Mare, sat Cociuba Mare, judeţul Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000

40.000

Admis

4.

09.10.2014

Instalarea tânărului fermier PF Dehelean Cristian – Adrian la conducerea exploataţiei sale din satul Petid, jud. Bihor

Dehelean Cristian – Adrian

comuna Cociuba Mare, sat Petid, judeţul Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000

40.000

Admis

5.

09.10.2014

Instalarea tinerei fermier Peter Adriana Elisa Intreprindere Individuală în localitatea Boiu, jud. Bihor

Peter Adriana Elisa

Intreprindere Individuală

comuna Ciumeghiu, sat Boiu, judeţul Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000

40.000

Admis

6.

14.10.2014

Instalarea tânărului fermier PF Mirea Gheorghe-Cristinel ca șef de exploataţie la ferma sa din satul Olcea, jud. Bihor

Mirea Gheorghe-Cristinel

comuna Olcea, sat Olcea, judeţul Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000

40.000

Admis

7.

14.10.2014

Instalarea tânărului fermier Tanţău Costin Bogdan în localitatea Mădăras, jud. Bihor

Tanţău Costin Bogdan

comuna Mădăras, sat Mădăras, judeţul Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000

40.000

Admis

8.

15.10.2014

Solicitare prima de instalare la Beca Paula Elena

Beca Paula Elena

comuna Tinca, sat Tinca, judeţul Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000

40.000

Admis

9.

15.10.2014

Exploataţia agricolă a P.F. Bulzan Mihai – Cristian, sat Tulca, comuna Tulca, jud. Bihor

Bulzan Mihai – Cristian

comuna Tulca, sat Tulca, judeţul Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000

40.000

Admis

10

15.10.2014

Exploataţia agricolă a P.F. Dubere Bogdan, sat Tulca, comuna Tulca, jud. Bihor

Dubere Bogdan

comuna Tulca, sat Tulca, judeţul Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000

40.000

Admis

11.

15.10.2014

Exploataţia agricolă a P.F. Chișe Mădălin - Ionuţ, comuna Tulca, sat Tulca, jud. Bihor

Chișe Mădălin - Ionuţ

comuna Tulca, sat Tulca, judeţul Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000

40.000

Admis

12.

15.10.2014

Instalarea tânărului fermier Jurcuţ Dumitru-Daniel la conducerea exploataţiei sale din satul Cărăsău, jud. Bihor

Jurcuţ Dumitru-Daniel
PFA

comuna Cociuba Mare, sat Cărăsău, judeţul Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000

40.000

Admis

13.

15.10.2014

Preluarea și dezvoltrea fermei mixte de către PF Heredea Raluca - Teodora în localitatea Ghiorac, judeţul Bihor

Heredea Raluca - Teodora

comuna Ciumeghiu, sat Ghiorac, judeţul Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000

40.000

Admis

14.

15.10.2014

Instalarea tânărului fermier I.I. Oros Virgil Codrin la conducerea exploataţiei sale din localitatea Mădăras, satul Mădăras, nr. 296, judeţul Bihor

Oros Virgil Codrin Intreprindere Individuală

comuna Mădăras, sat Mădăras, judeţul Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000

40.000

Admis

 
* Conform Hotărârii Adunării Generale nr. 3/29.03.2013, pct. 10 lit. c) se prevede faptul că ”...în situaţia în care în care valoarea totală a proiectelor eligibile se situează sub valoarea totală alocată Măsurii aferente în cadrul unei sesiuni, situaţie în care Comitetul de Selecţie al Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana propune aprobarea pentru finanţare a tuturor proiectelor.”

Aprobat
Comitetul de selecţie

Avizat
Preşedinte Asociaţia GAL Euro-Crişana, Cotrău Marius


Nr.Crt. Membru Comitet de Selecţie Public/Privat Semnătura
1. Primăria com. Tinca – Primar Coste Teodor public  
2. Primăria com. Mădăras – Primar Tiurbe Dan Alexandru public  
3. S.C. Ponfiru S.R.L.-d – Sabău Andrada - Sorina privat  
4. S.C. JULIUSAGRO S.R.L. – Iakab Iuliu Ludovic privat  
5. Goron Maria P.F.A. privat  
6. S.C. BATTY TRANS S.R.L. - Magda Mărioara Dana privat  
7 Asociaţia Urbarială de Păşunat “Pusta Nouă” - Tripa Alexandru ONG  

 

Observator din partea AM-PNDR
expert CDRJ Satu Mare –  Szabolcs Kallay
FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ (F.E.A.D.R.)
PROGRAMUL NAţIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ (P.N.D.R.)
AXA IV LEADER - MĂSURA 41 ”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”
SUB-MĂSURA 411 ”Creşterea competivităţii sectoarelor agricol şi forestier”
RAPORT DE SELECŢIE
MĂSURA 322 ”Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia
şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”


Nr. 77 din data: 29.10.2014
Sesiunea nr. 2
Perioada: 26.08.2014 - 07.10.2014
Suma alocata pe sesiune: 616.268 Euro
Valoare publica totala a proiectelor depuse: 616.268 Euro
Numar proiecte depuse: 6
Numar proiecte retrase: 0
Numar proiecte neeligibile: 0
Numar proiecte eligibile selectate: 6
Numar proiecte eligibile neselectate: 0
Valoarea publica totala a proiectelor eligibile: 616.268 Euro
Contestaţii depuse: 0

Nr.

crt.

Data depunerii proiectului la Asociaţia GAL Euro-Crişana

Titlul proiectului

Solicitant

Localizarea investiţiei

 

Criterii de selecţie aferente

Măsurii 322 *

Punctaj

total

Valoarea totală eligibilă aferentă

Măsurii 322,

- Euro-

Valoarea ajutorului

public nerambursabil solicitat

- Euro-

Rezultat

-

Selectare spre finanţare

preluate de la nivel naţional

adoptate la nivel local

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

1.

24.09.2014

Reabilitare şi modernizare DC 97 Olcea, sector 2 între KM 12+875 şi KM 13+745

Comuna Olcea

comuna Olcea, judeţul Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.000

100.000

Admis

2.

25.09.2014

Reabilitare Cămin Cultural din localitatea Cheşa, comuna Cociuba Mare, jud. Bihor

Comuna Cociuba Mare

Comuna Cociuba Mare,

Jud. Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98.985

98.985

Admis

3.

25.09.2014

Achiziţionare utilaje şi echipamente pentru înfiinţarea serviciului public de deszapezire şi întreţinere spaţii verzi în comuna Ciumeghiu, judeţul Bihor

Comuna Ciumeghiu

Comuna Ciumeghiu,

Jud. Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109.280

109.280

Admis

4.

26.09.2014

Dotarea serviciilor de bază pentru populaţia din comuna Batăr, judeţul Bihor

Comuna Batăr

Comuna Batăr,

Jud. Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79.920

79.920

Admis

5.

26.09.2014

Dezvoltarea serviciilor de bază pentru populaţia din comuna Avram Iancu, judeţul Bihor

Comuna

Avram Iancu

Comuna Avram Iancu,

Jud. Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98.160

98.160

Admis

6.

03.10.2014

Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază în comuna Tulca, judeţul Bihor

Comuna Tulca

Comuna Tulca,

Jud. Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129.923

129.923

Admis


* Conform Hotărârii Adunării Generale nr. 3/29.03.2013, pct. 10 lit. c) se prevede faptul că ”...în situaţia în care în care valoarea totală a proiectelor eligibile se situează sub valoarea totală alocată Măsurii aferente în cadrul unei sesiuni, situaţie în care Comitetul de Selecţie al Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana propune aprobarea pentru finanţare a tuturor proiectelor.”,

Aprobat Avizat
Comitetul de selecţie Vicepreşedinte Asociaţia GAL Euro-Crişana, Tiurbe Dan Gheorghe

Nr.

Crt.

Membru Comitet de Selecţie

Public/Privat

Semnătura

1.

Primăria com. Tinca – Primar Coste Teodor

public

 

2.

Primăria com. Mădăras – Primar Tiurbe Dan Alexandru

public

 

3.

S.C. VETCAM SRL – Turcuş Paul-Iulian

privat

 

4.

Goron Maria PFA

privat

 

5.

Marton Crina PFA

privat

 

6

Asociaţia Urbarială de Păşunat “Pusta Nouă” - Tripa Alexandru

ONG

 

 

Observator din partea AM-PNDR
expert CDRJ Satu Mare – Szabolcs Kallay
FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ (F.E.A.D.R.)
PROGRAMUL NAţIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ (P.N.D.R.)
AXA IV LEADER - MĂSURA 41 ”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”
SUB-MĂSURA 411 ”Creşterea competivităţii sectoarelor agricol şi forestier”
RAPORT DE SELECȚIE
MĂSURA 112 ”INSTALAREA TINERILOR FERMIERI”

Nr. 110
Data:20.06.2014
Sesiunea nr. 2
Perioada: 18.02.2014 -22.03.2014
Suma alocata pe sesiune: 268.000 Euro
Valoare publica totala a proiectelor depuse: 160.000 Euro
Numar proiecte depuse: 4
Numar proiecte retrase: 0
Numar proiecte neeligibile: 0
Numar proiecte eligibile selectate: 4
Numar proiecte eligibile neselectate: 0
Valoarea publica totala a proiectelor eligibile: 160.000 Euro
Contestaţii depuse: 0

Nr.

crt.

Data depunerii proiectului la Asociaţia GAL Euro-Crişana

Titlul proiectului

Solicitant

Localizarea investiţiei

 

Criterii de selecţie aferente

Măsurii 112 *

Punctaj

total

Valoarea totală eligibilă aferentă

Măsurii 112

- Euro-

Valoarea ajutorului

public nerambursabil solicitat

- Euro-

Rezultat

-

Selectare spre finanţare

preluate de la nivel naţional

adoptate la nivel local

1

2

3

4

5

 

1

2

1.

21.03.2014

Solicitare prima de instalare la Pantazescu Mircea Sebastian

Pantazescu Mircea Sebastian

comuna

Tinca,

judeţul Bihor

0

0

20

10

10

0

10

50

40.000

40.000

Admis

2.

20.03.2014

Solicitare prima de instalare la Sobolu Cătălin Nicolae

Sobolu Cătălin Nicolae

comuna Tinca, judeţul Bihor

0

0

20

10

0

0

10

40

40.000

40.000

Admis

3.

21.03.2014

Solicitare prima de instalare la Cios Neliana

Cios Neliana

comuna Olcea, judeţul Bihor

0

0

0

0

0

0

10

10

40.000

40.000

Admis

4.

21.03.2014

Solicitare prima de instalare la Toma Cristian Radu

Toma Cristian Radu

comuna Tinca, judeţul Bihor

0

0

0

0

0

0

10

10

40.000

40.000

Admis

* Conform Hotărârii Adunării Generale nr. 3/29.03.2013, pct. 10 lit. c) se prevede faptul că ”...în situaţia în care în care valoarea totală a proiectelor eligibile se situează sub valoarea totală alocată Măsurii aferente în cadrul unei sesiuni, situaţie în care Comitetul de Selecţie al Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana propune aprobarea pentru finanţare a tuturor proiectelor.”

 

Aprobat
Comitetul de selecţie

Avizat
Preşedinte Asociaţia GAL Euro-Crişana, Cotrău Marius

 

Nr.

Crt.

Membru Comitet de Selecţie

Public/Privat

Semnătura

1.

Primăria com. Mădăras – Primar Tiurbe Dan Alexandru

public

 

2.

Primăria com. Ciumeghiu – Primar Huple Gheorghe

public

 

3.

S.C. VETCAM S.R.L. - Turcuş Paul - Iulian

privat

 

4.

Marton Crina PFA

privat

 

5.

S.C. JULIUSAGRO S.R.L. – Iakab Iuliu Ludovic

privat

 

6.

Goron Maria P.F.A.

privat

 

7

Asociaţia Urbarială de Păşunat “Pusta Nouă” - Tripa Alexandru

ONG

 

 

Observator din partea AM-PNDR
expert CDRJ Bihor – Bocşe Maria


FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ (F.E.A.D.R.)
PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ (P.N.D.R.)
AXA IV LEADER - MĂSURA 41 ”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”

SUB-MĂSURA 411 ”Creșterea competivității sectoarelor agricol și forestier”

RAPORT DE SELECȚIE FINAL
MĂSURA 312 ”SPRIJIN PENTRU CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE MICRO-ÎNTREPRINDERI
Nr. 33
Data: 18.03.2014
Sesiunea nr. 1
Perioada: 22.11.2013 - 17.01.2014
Suma alocata pe sesiune: 738.990 Euro
Valoare publica totala a proiectelor depuse: 234.283 Euro
Numar proiecte depuse: 4
Numar proiecte retrase: 0
Numar proiecte neeligibile: 0
Numar proiecte eligibile selectate: 4
Numar proiecte eligibile neselectate: 0
Valoarea publica totala a proiectelor eligibile: 234.283 Euro
Contestații depuse: 0

Nr.

crt.

Data depunerii proiectului la Asociația GAL Euro-Crişana

Titlul proiectului

Solicitant

Localizarea investiției

 

Criterii de selecție aferente

Măsurii 312 *

Punctaj

total

Valoarea totală eligibilă aferentă

Măsurii 312,

- Euro-

Valoarea ajutorului

public nerambursabil solicitat

- Euro-

Rezultat

-

Selectare spre finanțare

preluate de la nivel naţional

adoptate la nivel local

1

2

3

4

5

6

7

 

1

2

3

4

5

6

 

1.

16.12.2013

Achiziție de utilaje pentru activități auxiliare în producția vegetală în localitatea Homorog, județul Bihor

Tiurbe Dan Gheorghe

Intreprindere Individuală

comuna Mădăras, județul Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68.942

48.259

Admis

2.

16.12.2013

Realizarea unei investiții necesare pentru stabilirea, tratarea și recoltarea culturilor vegetale în localitatea Mădăras, județul Bihor

Blăje Răzvan Ioan

comuna Mădăras,

satul Marthaz

județul Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70.649

49.454

Admis

3.

19.12.2013

Achiziție echipamente profesionale de sunet, lumini, videoproiecție și scenotehnica în vederea susținerii spectacolelor și concertelor pentru populația rurală

S.C. TOP EVENTS S.R.L.

Comuna Tulca,

sat Căuașd

județul Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110.101

77.070

Admis

4.

17.01.2014

Achiziție de echipamente la SHABBYART SRL

S.C. SHABBYART SRL

Comuna Mădăras, jud. Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70.000

59.500

Admis

 

* Conform Hotărârii Adunării Generale nr. 3/29.03.2013, pct. 10 lit. c) se prevede faptul că ”...în situaţia în care în care valoarea totală a proiectelor eligibile se situează sub valoarea totală alocată Măsurii aferente în cadrul unei sesiuni, situaţie în care Comitetul de Selecţie al Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana propune aprobarea pentru finanţare a tuturor proiectelor.”,
 
Aprobat Avizat
Comitetul de selecție Președinte Asociația GAL Euro-Crișana, Cotrău Marius

 

Nr.

Crt.

Membru Comitet de Selecție

Public/Privat

Semnătura

1.

Primăria com. Tinca – Primar Coste Teodor

public

 

2.

Primăria com. Ciumeghiu – Primar Huple Gheorghe

public

 

3.

S.C. MULTIDIAGROFILD SRL – Huple Gheorghe Sorin

privat

 

4.

S.C. VETCAM S.R.L. - Luca Pavel Iosif Lucian

privat

 

5.

Marton Crina PFA

privat

 

6.

S.C. Ponfiru SRL-d – Sabău Andrada Sorina

privat

 

7

Asociaţia Urbarială de Păşunat “Pusta Nouă” - Tripa Alexandru

ONG

 


Observator din partea AM-PNDR
expert CDRJ Bihor – Doina Nemeș
FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ (F.E.A.D.R.)
PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ (P.N.D.R.)
AXA IV LEADER - MĂSURA 41 ”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”
SUB-MĂSURA 411 ”Creșterea competivității sectoarelor agricol și forestier”

RAPORT DE SELECȚIE FINAL

MĂSURA 322 ”Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia
și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale
Nr. 27 din data: 18.03.2014
Sesiunea nr. 1
Perioada: 22.11.2013 - 17.01.2014
Suma alocata pe sesiune: 367.500 Euro
Valoare publica totala a proiectelor depuse: 358.964 Euro
Numar proiecte depuse: 2
Numar proiecte retrase: 0
Numar proiecte neeligibile: 0
Numar proiecte eligibile selectate: 2
Numar proiecte eligibile neselectate: 0
Valoarea publica totala a proiectelor eligibile: 358.964 Euro
Contestații depuse: 0

Nr.

crt.

Data depunerii proiectului la Asociația GAL Euro-Crişana

Titlul proiectului

Solicitant

Localizarea investiției

 

Criterii de selecție aferente

Măsurii 322 *

Punctaj

total

Valoarea totală eligibilă aferentă

Măsurii 322,

- Euro-

Valoarea ajutorului

public nerambursabil solicitat

- Euro-

Rezultat

-

Selectare spre finanțare

preluate de la nivel naţional

adoptate la nivel local

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

1.

24.12.2013

Modernizare stradă în localitatea Mădăras, jud. Bihor

Comuna Mădăras

comuna Mădăras, județul Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

158.964

158.964

Admis

2.

17.01.2014

Modernizare strada Mihai Viteazu în localitatea Tinca

Comuna Tinca

Comuna Tinca,

Jud. Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200.000

200.000

 


* Conform Hotărârii Adunării Generale nr. 3/29.03.2013, pct. 10 lit. c) se prevede faptul că ”...în situaţia în care în care valoarea totală a proiectelor eligibile se situează sub valoarea totală alocată Măsurii aferente în cadrul unei sesiuni, situaţie în care Comitetul de Selecţie al Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana propune aprobarea pentru finanţare a tuturor proiectelor.”,

Aprobat Avizat
Comitetul de selecție Președinte Asociația GAL Euro-Crișana, Cotrău Marius

Nr.

Crt.

Membru Comitet de Selecție

Public/Privat

Semnătura

1.

Primăria com. Ciumeghiu – Primar Huple Gheorghe

public

 

2.

Primăria com. Batăr – Primar Mughiurus Ioan

public

 

3.

S.C. MULTIDIAGROFILD SRL – Huple Gheorghe Sorin

privat

 

4.

S.C. JULIUSAGRO S.R.L. - Iakab Iuliu Ludovic

privat

 

5.

Marton Crina PFA

privat

 

6.

S.C. Ponfiru SRL-d – Sabău Andrada Sorina

privat

 

7

Asociaţia Urbarială de Păşunat “Pusta Nouă” - Tripa Alexandru

ONG

 


Observator din partea AM-PNDR
expert CDRJ Bihor – Doina Nemeș

Acest site nu reprezintă poziția oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea și coerența acestor informații aparține persoanelor care au inițiat pagina web.
Toate informațiile privind Programele FEADER, LEADER şi PNDR, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării.
Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm

Toate drepturile rezervate Asociația GAL Euro-Crișana 2013. Web Hosting & Design: Quanta | Cloudy | I-Ware | LiquidCore