„Prietene crescut la oraş ... ca florile în fereastră, prietene ... vreau să te iau de mână, vino să-ţi arăt brazdele veacului ...” - ("Pluguri”, Lucian Blaga)
„... aici este soarele meu, aici sunt prietenii mei ... şi fântânile ... aici orizontul este pe rând: roată, ..., inimă, ... aici, din părinţii părinţilor mei, au zburat treptat zilele ... şi s-au rostit cuvinte ... şi s-au desfrunzit aşteptări ... şi au căzut ploi ... şi au luminat patimi ... şi, la umbra foştilor arbori, fostele frunţi, au vegheat călătoriile orarelor ... ” - ("Răsfrângere în acum”, Cezar Baltag)
“...într-o ţară aşa de frumoasă ... cum să nu-ţi ridici fruntea, ca falnicii strămoşi de odinioară, mândru că poţi spune: “sunt român”! ” - ("România pitorească”, Al. Vlahuţă)
×

Avertizare

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

O comună bincuvantată de Dumnezeu !
Comuna Mădăras în actuala componenţă, a fost înfiinţată în anul 1968, cochetă şi curată, situată în sud-vestul judeţului Bihor la o distanţă de 37 de km de Oradea şi de 3 km de Salonta, oraşul cel mai apropiat, se învecinează la sud cu comuna Tulca precum şi municipiul Salonta, în partea de Vest cu Ungaria, în nord cu comuna Cefa şi comuna Gepiu iar în est cu comuna Husasau de Tinca.
Comuna Mădăras are în componenţă 4 sate respectiv: Mădăras, Ianoşda, Homorog şi Mărţihaz, în care traiesc într-un numar de 1485 de locuinţe si 1031 de gospodării un număr de 2781 de persoane cu statut permanent, la care se mai adaugă aproximativ 200 de persoane cu statut de rezident în satele din comună.

Atestarea documentară a celor patru sate este diferită. Astfel, satul Ianoşda este atestat documentar încă din anul 1203 sub denumirea de Iannus, în anul 1631 a fost sub ocupaţie turcească, ca în 1760 a devenit un important punct economic. Satul Homorog este atestat documentar încă din anul 1202 sub denumirea de Homorb. În anii 1500-1600 localitatea aparţine Eparhiei Orăzii. Localitatea Mădăras este atestată documentar mai tarziu, în anul 1740 ca fiind moşia grofului Miskolczi, renumită pentru vânătorile de păsări. Dorinţa grofului de mărire a averii duce la defrişarea pădurii şi aducerea de iobagi pe mosie care întemeiază localitatea.
Una din caracteristicile care deosebesc comuna Mădăras de alte unitaţi administrativ -teritoriale o reprezintă spiritul tolerant al locuitorilor comunei a cărei coloratură este cât se poate de diferită. Astfel, populaţiei majoritare române de aproximativ 78% se adaugă slovaci in proporţie de 9 %, romi - 9%, maghiari 3% şi alţii cum ar fi ucrainieni, portughezi, italieni etc., în procent de 1%. Mai mult de atât, populaţia provine din judeţele învecinate precum Sălaj, Bistriţa, Satu-Mare, Maramureş, Arad, Alba precum si din unele judeţe din Moldova si din alte judeţe din tara.

În ce priveşte orientarea religioasă, aceasta este imparţită astfel: predominantă este religia ortodoxă deservita de 4 biserici câte una în fiecare localitate din comună, cu tradiţie din cele mai vechi timpuri, urmată de cea catolică cu o biserică în localitatea Mădăras, baptistă deservită tot de 4 biserici, câte una în fiecare localitate din comună şi o casă de rugăciuni penticostală în localitatea Mărţihaz. Între toţi credincioşii din comună, indiferent de religia practicantă, există o bună înţelegere şi un respect reciproc. În anul 2012 s-au construit 3 capele, urmând a mai fi construită una în localitatea Mărtihaz.
Suprafaţa totală a comunei este de 9482 de ha din care 8907 ha teren extravilan şi 575 ha teren intravilan. De menţionat faptul ca peste 6500 ha teren este arabil. Comuna mai deţine în proprietate pe teritoriile altor comune învecinate 650 ha de pădure. Are terenuri mănoase, roditoare deoarece forma de relief predominantă este câmpia care este usor înclinată de la nord-est la sud-vest. Solurile sunt destul de variate începând cu cele cernoziomice, continuând cu cele aluvionare, sărăturoase nisipoase şi lăcoviştele.
Campurile sunt brazdate de vai a caror adancime nu depaseste 1-2 m. Localnicii le denumesc -Valea Veljului, Valea Negristii, Valea Oprii sau Valea Corhana. Orientarea acestor vai este est-vest.
Terenurile arabile sunt foarte fertile, vegetatia ierboasa se prezinta sub forma unor asociaţii de graminee.
Vegetaţia lemnoasă arborescentă se compune din diferite varietăţi de esenţe precum: ulmus foliaceia, mors alba, flazimos excelsior etc.
Fauna este alcatuită din animale caracteristice stepei precum: iepuri, şoareci, capre, cerbi, mistreti, raţe, fazani, gâşte.
Aproximativ 5500 ha teren paşune, fâneţe şi arabil se găseşte în zona de "Sit Natura 2000", zone în care deţinătorii pot atrage fonduri europene prin accesarea măsurilor pentru agro-mediu.
Clima este temperată, caracterizatĂ prin existența celor 4 anotimpuri cu o temperatură medie primavara de 10,9 garde, vara de 20,5 grade, toamna de 10,8 grade iar iarna de 0,9 grade.
Din punct de vedere al precipitaţiilor, cantitatea medie de apă este de 650 mm pe metru patrat, maximul de precipitaţii cad vara în luna iunie.
Vanturile care bat in aceasta regiune este Austrul şi Cosava. Primavara bate vântul de la Est la Sud-Vest si Est, vara din Nord si Est, toamna de la Sud si Sud-Vest iar iarna din Sud. Tăria vântului este mică, de aproximativ 2 m pe secundă.
Reţeaua hidografică este formată dintr-o serie de canale colectoare care fac legatura dintre Crişul Repede şi Crişul Negru la care lăţimea medie a albiei minore este de 5-6 m iar adâncimea medie a albiei minore este de 1-1,8 m.
Pe raza comunei Mădăras există o suprafaţă de aproximativ 300 ha de heleştee care se folosesc pentru creşterea peştilor, în special a crapului. În localitatea Mădăras funcţionează 2 lacuri de pescuit şi agrement.
Comuna Mădăras este cunoscută pentru subsolul bogat în apă geotermală. Un studiu efectuat recent printr-un program trasfrontalier a confirmat fapul că localitatea Mădăras dispune de mari resurse de apă geotermală.

Teritoriul comunei este străbătut de următoarea reţea de drumuri:
Drumul Naţional DN 79 Oradea-Arad străbate comuna pe o lungime de aproximativ 7 km. Accesul la comună şi în interiorul comunei are o infrastructură foarte bună, nouă. Astfel, satele comunei sunt legate de centrul de comună de drumuri modernizate, asfaltate, noi. Mai există şi alte drumuri în extravilanul localităţilor comunei care fac legatura cu alte comune pe drumuri pietruite sau de pământ.
Prin comuna Mădăras trece o singură cale ferată , cea dintre Oradea-Timişoara, cu o singură haltă la Mădăras.
Toate strazile din localitatile comunei au fost asfaltate sau pietruite. Există de asemenea o reţea complectă de trotuare noi pentru pietoni.
În toate localităţile comunei sunt introduce reţele de apă potabilă la aceasta având acces toţi locuitorii şi agenţii economici din comună. În localităţile Mădăras, Homorog şi Mărţihaz mai există forate fântani cu apă artezienă.

Pentru a mari confortul locuitorilor şi a oferi facilităţi agenţilor economici, în localitatea Mădăras există introdus gazul înca din anul 2005.
Alimentarea cu carburanţi se poate realiza la statia Peco Mădăras, proprietatea lui SC Lukoil SRL, situat la DN 79 Oradea-Arad.
Asitenţa sanitară este asigurată de către medici de familie în cabinete particulare, un medic dentist şi 2 puncte de farmacii.
Sistemul de învăţământ este asigurat de 2 scoli cu clasele I-VIII şi trei grădiniţe pentru copii, pentru care există asigurată o bază materială mai bună şi mai modernă decât în mediul urban deoarece toate imobilele au fost reabilitate şi doate cu aparatură şi mobilier nou.

Realizarea obiectivelor sociale, culturale, sportive şi de mediu au putut fi realizate şi sprijinite pentru a funcţiona având la bază o activitate economică activă, care aduce venituri importante la bugetul local al comunei.

Astfel, activitatea principală aducatoare de venit o reprezintă cea industrială, contrar faptului că în urmă cu 5 ani era cea agricola. În localitatea Mădăras există constituită o zona de productie si depozitare unde s-a construit o fabrica de mase plastice şi componente electronice, proprietatea SC Jasz Plaszt.Ro SRL, precum si o fabrica pentru componente de feronerie proprietatea SC Ferro Press SRL. În localitatea Homorog funcţionează o fabrica pentru filatură si tinctură proprietatea SC Alpes Internaţional SRL şi o fabrică pentru construirea de scari din aluminiu. Tot în localitatea Mădăras există contruită , o brutărie şi o patiserie, proprietatea SC Cistan Com Impex SRL precum şi o fabrică pentru încalţăminte. Există încă oportunităţi pentru alţi agenţi economici care ar dori să investească în comună constând în concesionarea unei zone cu acces la DN 79 Oradea-Arad, de 70 ha teren pentru constituirea unui parc industrial, precum si de concesionarea altor suprafeţe de teren.

Agricultura are şi ea un rol important în cadul comunei, terenurile agricole sunt utilizate de catre agenţii economici care deţin utilaje agricole performante pentru culturile mari de grau, porumb şi floarea-soarelui precum şi alte cereale sau plante tehnice dar şi pentru alte tipuri de culturi cum ar fi legumicultura. Zootehnia este si ea bine reprezentată prin constituirea de ferme pentru creşterea animalelor, un loc important ocupandu-l creşterea ovinelor şi mai apoi a bovinelor.

În ciuda faptului că zona în care este situată comuna Mădăras este una de câmpie, activitatea de turism şi de prestari servicii este bine reprezentată. În localitatea Mădăras funcţionează un ştrand cu apă geotermală cu trei bazine, proprietatea SC Tauber Termal SRL Mădăras. Se ofera condiţii de distracţie la piscina, grădina zoologică şi la lacul artificial, cazare in 24 de camere şi masa în restaurantul cu o capacitate de 128 de persoane in zona de agrement al Motelului-Restaurant "Melenium" Madaras . Tot în localitatea Mădăras, la intrarea în municipiul Salonta există o pensiune de trei margarete cunoscută sub denumirea de Han Mădăras proprietatea lui SC Partimpex SRL Mădăras, care deţine 10 camere pentru cazare, sală de conferinţe şi un restaurant cu o capacitate de 200 de locuri, două lacuri de pescuit şi pentru agrement, unul în localitatea Mădăras şi unul în localitatea Homorog.

Tradiţia şi viaţa spirituală pot fi prezentate de Biserica Ortodoxă Homorog care este împodobită cu picturi naive iar în muzeul care conţine aproximativ 200 de obiecte de pe langă această parohie, se găsesc crâmpeie din trecutul satului, icoane bisericeşti, cărţi şi obiecte de cult, obiecte tradiţionale.

Cultura este asigurată de existenţa unei biblioteci care beneficiază de un sistem de calculatoare din cea mai nouă generaţie în localitatea Mădăras şi a patru imobile având destinaţia de cămine culturale. Aici copii din localităţile comunei au posibilitatea să înveţe despre tradiţie şi să-şi cultive abilităţile în acest domeniu. Localitatea Mădăras este şi satul natal al marelui dascăl şi om de cultura Teodor Neş, a cărui exemplu ar trebui urmat de către tineri.

Pentru a aduce cetăţenilor o bucurie, începând cu anul 2008, în prima duminică din luna august se sărbătoreşte -Ziua comunei Mădăras- în care se pot urmari activităţi sportive şi culturale prezentate de către personalităţi locale cât şi naţionale.

În cadrul comunei a luat avânt activitatea sportivă. Comuna Mădăras are o bază sportivă modernă, constituită dintr-o sală de sport modernă, nouă, cu un numar de 150 de locuri pentru spectatori în localitatea Ianoşda, un teren de fotbal amenajat în localitatea Mădăras, un teren de sport sintetic, multifuncţional în localitatea Mădăras şi un teren de fotbal în localitatea Ianoşda. Mai este în construcţie în stadiu de finalizare un stadion comunal unde se va putea practica şi atletismul, situate în localitatea Mădăras. Toată baza sportivă este nouă, construită începând cu anul 2009.

Comuna Mădăras are în derulare mai multe proiecte cum ar fi: amenajare centru de informare şi marchetig turistic în localitatea Homorog, asfaltare de străzi în localităţile Mădăras şi Homorog, reabilitare camine culturale, executie reţele de canalizare, modernizare de drumuri agricole, execuţie drum transfrontalier Mărţihaz- Geszt (Ungaria).

Lăsând la o parte viaţa politică şi cuvintele care rămân goale dacă nu există realizări, comuna Mădăras este aşa cum au dorit-o locuitorii acesteia, imaginile privind realizările prezentate în această monografie vorbesc de la sine, un exemplu pe care puţine comune le pot implini şi precum s-a aratat la inceput, cu adevarat binecuvantată, începand cu aşezarea geografică, pământul cu bogăţiile sale naturale care se completeaza cu bogaţia spirituala a conducerii si locuitorilor acestei comune.

Leader
APDRP
Uniunea Europeana
PNDR

Avem 8 vizitatori și nici un membru online

Utilizatori
6
Articole
152
Afișări articole
1608376

Acest site nu reprezintă poziția oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea și coerența acestor informații aparține persoanelor care au inițiat pagina web.
Toate informațiile privind Programele FEADER, LEADER şi PNDR, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării.
Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm

Toate drepturile rezervate Asociația GAL Euro-Crișana 2013. Web Hosting & Design: Quanta | Cloudy | I-Ware | LiquidCore